Ontmanteling van de vesting

Gebieden
1869 tot 1881
  • Plan van Uitleg der opgeheven Vestingwerken van Breda, litho van F.C. Blom  

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Nederland anders georganiseerd en tezelfdertijd ontstond de behoefte de steden in Nederland uit te breiden. Tussen 1869 en 1881 werden de vestingwerken van Breda compleet gesloopt. De ingenieur der Domeinen voor de ontmanteling der vestingen, F.W. Van Gendt, ontwierp rond de stad een singelgracht en legde een simpel raster van brede straten aan. Een ruim profiel en boombeplanting moesten een gezonde woonomgeving voor de nieuwe middenklasse creen. Straten zoals de Sophiastraat, de Nieuwe Boschstraat en de Nieuwe Ginnekenstraat verbreidden de faam van Breda als het Haagje van het Zuiden. F.C. Blom tekende de stadsplattegrond na 1875. Het Plan van Uitleg van Van Gendt heeft zich tot in onze tijd kunnen handhaven. Het is zelfs grotendeels opgenomen in het beschermd stadsgezicht.

Ook interessant

Middellaan (Centrum)
Middellaan (Centrum) 1878 tot heden
De Middellaan was vóór 1971 een van de langste straten van zestien met...
Gebieden
Nijverheidssingel (Centrum)
De grootste uitbreiding van fabrieken op de geslechte vestingwerken zo...
Gebieden
Nassausingel (centrum)
Nassausingel (centrum) 1877 tot heden
Voordat de wallen werden geslecht, was dit de geliefkoosde wandelgebie...
Gebieden
Nieuwe Prinsenkade (Centrum)
In 1874 werd onder andere de Nieuwe Prinsenkade door het Rijk aan de g...
Gebieden
Nieuwe Haagdijk (Centrum)
Nieuwe Haagdijk (Centrum) 1875 tot heden
De oorspronkelijke verbinding met Princenhage liep via de Haagdijk, de...
Gebieden
Nieuwe Ginnekenstraat (Centrum)
In 1876 werd de Straatweg van Breda naar Ginneken, die oorspronkelijk ...
Gebieden
Nieuwe Boschstraat (Centrum)
De Nieuwe Boschstraat werd aangelegd in 1876. In 1881 werd hij door he...
Gebieden
Tramsingel (Centrum)
Tramsingel (Centrum) 1877 tot heden
De stadsarchitect A.J.F. Cuypers merkte in een notitie uit 1873 of 187...
Gebieden
Willemstraat (Centrum)
Willemstraat (Centrum) 1875 tot heden
Op 6 december 1873 stelde de gemeenteraad voor het eerst straatnamen v...
Gebieden
Stationsplein (Centrum)
Stationsplein (Centrum) 1863 tot heden
De Stationsweg (inclusief de huidige Spoorstraat) en het Stationsplein...
Gebieden
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Korte Boschstraat (Centrum)
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Passage Zuidpoort (Centrum)
De Passage staat symbool voor de grootstedelijke pretenties van Breda....
Bouwwerken
Gebieden
Waarneming Tramsingel 88 2009
Tijdens grondsaneringen aan de Tramsingel (het voormalige Rooftopterre...
Archeologie
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Opgraving Marksingel riolering 1996
Tijdens de aanleg in 1996 van een bergbezinkbassin onder de rijweg ...
Archeologie
Opgraving Nieuw Ginnekenstraat riolering 2002
In het najaar van 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden in ...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blok...
Archeologie
Wilhelminapark (Zandberg, Sportpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Sint Ignatiusstraat (Brabantpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Opgraving Menno v. Coehoornstraat 2005
In mei 2005 kwam bij de gemeente de melding binnen van de projectontwi...
Archeologie
Opgraving vm. Driehoefijzerterrein 2008
Bij archeologisch onderzoek in het voorjaar van 2008 op het Driehoefij...
Archeologie
Opgraving Boschpoort (de Koepel) 1998
Tijdens een uitgebreide verbouwing van de penitentiaire inrichting Bos...
Archeologie
Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
De Belcrum
De Belcrum 1924
De stad Breda had in de negentiende eeuw geen grondgebied buiten de ve...
Gebieden
Lunetten A en B
Tijdens de Napoleontische oorlogen bleek dat de traditionele landsverd...
Bouwwerken
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief