17e eeuwse vestingmuur even in het zicht op hoek Vijverstraat en Wilhelminasingel.

24-08-2021

Afgelopen weken zijn bij rioolwerkzaamheden op de hoek van de Vijverstraat en de Wilhelminasingel restanten gevonden van het 17e eeuwse verdedigingswerk “Rohan”. Vanaf 1682 werd de vesting Breda sterk uitgebreid en verbeterd.
Dit verdedigingswerk was gelegen in de hoofdgracht van de vesting en was bedoeld om het bastion Ginneken (aan het eind van de Ginnekenstraat) beter te kunnen beschermen. Zo’n klein verdedigingswerkje werd een halve maan genoemd. Archeologen hebben het muurdeel en de onderliggende fundering ingemeten en gedocumenteerd.

BR 642 21 2 low
BR 642 21 4 low
Links zicht op de twee steunberen en de achterliggende keermuur. Rechts de situering van het aangetroffen muurfragment in het verdedigingswerk Rohan.

Op grote diepte werd een stuk keermuur aangetroffen met twee steunberen. Deze steunberen diende om de keermuur als het ware te verankeren in de achterliggende wal. Van dit verdedigingswerk was niet bekend in hoeverre het “versteend” was en niet alleen uit een aarden wal bestond.

BR 642 21 3 low
BR 642 21 1 low
Bij het uitgraven van de grondmassa tussen de steunberen werd de houten funderingsvlonder zichtbaar. Rechts een deel van de houtconstructie zoals die onder de funderingsplanken lag.

Ook bijzonder was de vondst van houten palen en planken die dienden als fundering van de steunberen en vermoedelijk ook van de keermuur. De fundering bestond uit vlonders die waren vervaardigd uit overlangs doorgezaagde boomstammen met daarop een reeks van planken . Deze vlonders werden weer ondersteund door ingeheide houten palen.

BR 642 21 5 low
Opmeting (doorsnede) van het vestingwerk voorafgaand aan de ontmanteling in 1869. Uiterst links is schematisch de keermuur aangegeven.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven