Booronderzoek KMA terrein 2011

Archeologie
1530 tot 1950
Br 45 11 2 Br 45 11 2

Links het het vastleggen van de boorlocatie en het beschrijven van de opgeboorde lagen.

In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide boorcampagne plaatsgevonden op het tracé van een nieuw geplande riolering. In het gehele gebied zijn de invloeden van de vestingbouw tussen 1531 en 1869 zichtbaar, deels door sporen maar ook door diepe verstoringen. Afzonderlijke perioden zijn niet te herkennen.

Br 45 11 topo
Br 45 08 allesporen
Het plangebied op de huidige topografie. Links de locaties van alle boorpunten


Op enkele plaatsen werd muurwerk aangetroffen dat een relatie kan hebben met het bastion Bek-af.
Onder de soms meters dikke opgebrachte grond waren nog natuurlijke lagen aanwezig, bestaande uit afzettingen van zand, veen en klei. In het westen van het plangebied is een zone te onderscheiden waar verlanding heeft plaatsgevonden. in de binnenbocht van de Mark.Verder is er een stijging in de natuurlijke lagen waargenomen, van west naar oost, van de laaggelegen stroomgeul naar de hoger gelegen oever van de rivier of rivierdal.
De vraagstelling vooraf of er ter plaatse eilandjes in de Mark aanwezig waren, kon niet beantwoord worden. Het opboren van dekzand op één boorlocatie was de enige aanwijzing voor een hoger gelegen locatie.

Br 45 11 3
Br 45 11 1
Links worden de opgeboorde lagen in de gutsboor schoongemaakt . Rechts de inhoud van de gutsboor met daarin een dikke kleilaag, afgezet door de Mark.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven