Sporen van het oude Vijfhuizenstraatje gevonden

01-04-2020

Bij de archeologische begeleiding van het Warmtenet tracé werden ter hoogte van de kruising Slingerweg - Hoornwerkstraat karrensporen en een begeleidende afwateringsgreppel aangetroffen behorende bij het voormalige Vijfhuizenstraatje. Deze lag de grens van de hoge Emerakkers en het laaggelegen Abroek aan de westzijde van de Mark.

BR 580 20 2 low
BR 580 20 1 low
Links de aangelegde sleuf in de richting van de Hoornwerkstraat. Rechts de restanten van karrensporen die de loop van het Vijfhuizenstraat aangeven.

Vijfhuizen was een gehuchtje dat vermoedelijk al tijdens de Tachtigjarige Oorlog is verdwenen. Het bleef wel als streeknaam behouden.
Het Vijfhuizenstraatje zal ongetwijfeld van middeleeuwse oorsprong zijn en aan het einde van de Haagdijk op de doorgaande weg hebben aangesloten. De aanleg van de vesting vanaf 1530 doorbrak deze aansluiting. Bij de aanleg van Lunet B, in de periode van van de Belgische Opstand werd het straatje nog verder ingekort.

Vestingkaart1682 crop low
Vestingkaart20voor20sloop201869 crop low
De loop van het Warmtenet tracé geprojecteerd op de vestingkaartjes van 1682 en 1869 waarbij de vindplaats omcirkeld is.


Met de in 1433 genoemde Beemden cum fundo, buyten Viifhuysen werden beemden met de ondergrond bedoeld. Soms werden beemden verkocht voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twintig jaar om de turf eruit te kunnen halen. Hier was dat dus niet het geval.

BR 580 20 3 low
Vijfhuizen2a low
Links een doorsnede door de afwateringsgreppels die parallel liep aan het straatje. Links van de greppel zijn de grijze indrukken van de karrensporen nog zichtbaar. Rechts het kadastraal minuutplan uit 1824 met aan de onderzijde het Vijfhuizenstraatje of ook wel de Leegstraat genoemd. De vindplaats is omcirkeld. Let op: De kaart is niet noord georiënteerd.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven