Hoe zat dat nou ook alweer ? Vestingwerken onder het Chassépark

15-02-2021

Vóór de aanleg van het Chassépark (waarvan de aanleg zo rond het jaar 2000 startte) lagen hier de uitgestrekte exercitieterreinen van de Chassékazerne en de Kloosterkazerne. Deze strekten zicht vóór de aanleg van de Claudius Prinsenlaan uit tot aan de Koepelgevangenis. De locatie en uitgestrektheid van deze exercitieterreinen laten zich weer verklaren door de ligging op de vrijkomende terreinen na de sloop van de vestingwerken rond Breda die startte in 1869.

Chassé 2017 low
Chassé GN19901812 low
Links een actuele luchtfoto van de westelijke helft van het Chassépark met aan de bovenzijde de Vierwindenstraat. Rechts de toegang tot de exercitieterreinen vanuit diezelfde Vierwindenstraat rond 1920. (Foto rechts fotopersbureau het Zuiden, coll.Stadsarchief Breda id.GN19901812)

De aanleg van moderne vestingwerken rond de historische binnenstad (waarbij Ginnekenstraat, Haagdijk en Boschstraat binnen die vesting kwamen te liggen) startte in 1531 (download kaart). Bij elke oorlogsdreiging werd de vesting gemoderniseerd en uitgebreid. En juist op de plaats waar het Chassépark zou verrijzen was er na ontmanteling van de vesting eigenlijk weinig meer gebeurd.
Archeologen hebben in de periode 1993-2001 op een aantal locaties resten van de vestingwerken teruggevonden. In 1993 ging het om het archeologisch onderzoek in en rond de voormalige Kloosterkazerne (Nu Chassé theater en Holland Casino). Vanaf 1999 waren het de opgravingen die vooraf gingen aan de bouw van de diverse wooncomplexen en de aanleg van Chassé garage.

BR 43 00 4
BR 43 00 5
Bij de aanleg van de Chassé garage werden de resten van geschutplatforms gevonden, behorend bij de oudste vestingfase, dus uit de periode 1531-1550. Rechts de doorsnede door allerlei stortlagen die samen een aantal fases van de aanleg (en wijzigingen) van de aarden vestingwallen representeren.

De grootste veranderingen in de vesting Breda werden in de late 17e eeuw gerealiseerd. Aanleiding was het rampjaar 1672, toen de Franse koning Lodewijk XIV de Republiek binnenviel. In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting Breda grondig gereconstrueerd. (dus gemoderniseerd en uitgebreid.) Een gedeelte van de aarden vestingwerken werd voorzien van stenen bekledingsmuren. Het zijn deze muren die voorafgaand aan de bouw van het Chassépark werden teruggevonden.

BR 64b 99 1a
BR 64a 01 1a
17e eeuwse bekledingsmuren van de gemoderniseerde verdedigingswerken. Links gezien vanaf de vm. toegang tot het exercitieterrein aan de Chassésingel. Rechts gezien vanaf de Vierwindenstraat naast het vm. Sportfondsenbad. De enorme steunberen verankerden a.h.w. de muur in de achterliggende aarden wal.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven