Liniestraat (Liniekwartier)

Gebieden
1756 tot heden
STR366 Liniestraat GN19920104 STR366 Liniestraat GN19920104

De fabriek van de Faam aan de Liniestraat in ongeveer 1935-1945.( Foto: Firma Schreurs (v/h Stutz). coll .Stadsarchief Breda id. GN19920104.)

Tot 2013 liep de Liniestraat van de Terheijdenseweg naar de Vuchtstraat. Door de aanleg van de Stationslaan is een groot deel van de Liniestraat van naam veranderd. Een klein deel, bij de Faam, bestaat nog onder die naam.

De oorspronkelijke naam van deze straat was de Bet Vlamingssteeg. Deze naam komt al voor in 1415. De toponymist Chr. Buiks vond nog een laatste vermelding in 1768. Bet is een koosnaam voor Elisabeth. Bet Vlamings had blijkbaar eigendommen hier in de buurt. In 1702 was de naam geheel verbasterd tot Vlaamse Steegje.

De Linie van de Vucht

De huidige naam Liniestraat is ontleend aan de Linie van de Vucht. In 1701 werd naar ontwerp van de ingenieur generaal van de Dienst der Fortificatiƫn, Menno van Coehoorn, het Zuiderfrontier aangelegd van Bergen op Zoom tot en met Den Bosch. Het was een aaneengesloten reeks van verdedigingswerken en inundatiegebieden. Tussen Breda en Geertruidenberg lag een gedeelte van het land zo hoog, dat het onmogelijk onder water kon worden gezet. Hier werden extra verdedigingswerken gebouwd. Tussen de vesting Breda en de vesting Geertruidenberg werden de Linie van de Vucht, de inundatie van de Vucht, de Linie van de Munnikenhof, de inundatie van de Zegge, de Linie van Den Hout, de inundatie van de Westpolder, de stelling Steelhoven aangelegd. De Linies van den Munnikenhof en van Den Hout bestaan nog steeds en geven een indruk hoe de Linie bij de Liniestraat er uitgezien moet hebben.

Linie 2 low
Linie 3 low
Links de vesting Breda met aansluitend de linie van de Vucht, dwars door de wijk Linie-Doorbos. Rechts de linie geprojecteerd op de historische landschapskaart van Leenders

In 2021 is bij archeologisch onderzoek achter de Faam, tussen de Christiaan Huygensstraat en de Archimedesstraat, een gedeelte van de Linie van de Vucht blootgelegd. Een deel van de linie was ruim driehonderd jaar lang prachtig bewaard gebleven onder een dik pakket grond. De vondst was bijzonder vanwege de zogenaamde struikelkuilen. De linie bestond uit een gracht met daarvoor een strook van zogenaamde struikelkuilen. De kuilen waren op gelijke afstand van elkaar gegraven en liggen in rijen achter elkaar. Deze struikelkuilen waren bedoeld om de doorgang van soldaten (te paard) te belemmeren, vandaar de naam.

Liniestraat

De naam Liniestraatje komt al voor in 1756. Nadat het Liniekwartier werd gebouwd in 1953 werd het landweggetje tot een verharde straat.

In de laatste week van november 2012 werd de nieuwe ontsluitingsweg ten noorden van het station zonder verdere plechtigheid in gebruik genomen. Deze weg bleef nog even de Liniestraat heten, maar in 2013 werd het grootste deel van de Liniestraat opgenomen in de nieuwe Stationslaan.

Literatuur

Chr. Buiks, Noordbrabantse plaatsnamen, Teteringen (z.pl., 1990).

J.P.C.M. van Hoof en W. Klinkert, Atlas van historische vestingwerken in Nederland, Noord-Brabant (Zutphen, 1996).

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeƫn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven