Poort van Bielars (Zandberg)

Gebieden
1887 tot heden
STR282 Poort van Bielars STR282 Poort van Bielars

De poort van Bielars, links van de oude locatie van de Gastronoom.

Van 1870 tot 1876 werden de vestingwerken van Breda gesloopt en werd hier een plan aangelegd van singelwegen en brede straten. In 1870 werden de Ginnekenpoort en bijliggende werken geslecht. In 1870 al werden voorstellen gedaan voor een nieuw en korter tracé voor de weg naar Ginneken. De nieuwe weg (de huidige Nieuwe Ginnekenstraat en Wilhelminastraat) werd aanbesteed door het Rijk in 1875. De brug over de Singelgracht werd aanbesteed in 1876. Vanaf 1884 werden percelen aan de huidige Wilhelminastraat door het Rijk in veiling gebracht.

Reten en poorten

Aanvullend op deze ruime opzet van straten en wegen werden hier en daar de bouwblokken doorsneden door particuliere stegen. Meestal werden deze aangeduid als ‘poort’ (voor de wat bredere poorten, waar ook een paard en wagen doorheen kon) of als ‘reet’ (eigenlijk spleet, maar hier voor een smal straatje). Voorbeelden zijn de Poort van Van Bilsen (het huidige Kerkpad) aan de Baronielaan en de Poort van Bielars aan de Wilhelminastraat en de Reet van Mermans, de huidige Duitenhuisstraat.

De metselaar Bielars

In 1887 kocht de Bredase metselaar Lambertus Bielars een aantal percelen aan de westzijde van de Wilhelminastraat. In de jaren 1887-1890 heeft hij hier huizen gebouwd. De Poort van Bielars bevindt zich tussen Wilhelminastraat 26 en 28 en wordt vanouds zo genoemd. Tegenwoordig is de poort eigendom van de gemeente Breda en een openbare weg. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 23 oktober 2001 werd de oude naam bevestigd als officiële naam.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Gerard Otten, 'De verstedelijking van de Ginnekenweg in de negentiende eeuw, Deel II: De ontmanteling van de vesting Breda en de aanleg van de tram­lijn naar Ginneken’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 1993, nummer 1 en ‘Deel III: De tram als de definitieve stimulans voor de verstedelijking van de Ginnekenweg’, in nummer 2.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven