Privacy verklaring Erfgoedweb Breda
De Gemeente Breda verwerkt persoonsgegevens van haar inwoners. Een privacyverklaring (of privacy statement) is bedoeld om degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, te informeren over wat er met hun gegevens gebeurt en met welk doel. De gemeente Breda heeft een algemene privacyverklaring en als toevoeging daarop een aantal specifieke privacyverklaringen, waaronder de Privacyverklaring Erfgoedweb Breda.

Algemene Privacyverklaring Gemeente Breda
In de algemene privacyverklaring gemeente Breda vind u onder meer informatie over uw rechten op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering van uw gegevens. Tevens staan daarin de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Bij de FG kunt u terecht als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Breda omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Zie Privacyverklaring Gemeente Breda om daarvan gebruik te maken.

Privacyverklaring Erfgoedweb Breda
In deze Privacyverklaring Erfgoedweb, gemeente Breda staat welke persoonsgegevens wij van u verwerken, wat het doel is, welke grondslag wij hiervoor gebruiken en wat de bewaartermijn is.

Doel gegevensverwerking en categorieën persoonsgegevens
Erfgoedweb is een functionele website van de Gemeente Breda die burgers in het algemeen en van Breda in het bijzonder informeert over het erfgoed in Breda.
Lezers van Erfgoedweb Breda kunnen vragen, aanvullingen en tips over de inhoud van de website sturen naar erfgoed@breda.nl. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons meestuurt, gebruiken wij uitsluitend voor contact met u over uw melding en wij delen uw gegevens niet met derden. Wij krijgen in ieder geval uw e-mailadres. Daarnaast kan het zijn dat u uw naam, adres of telefoonnummer aan ons doorgeeft. Geef niet meer persoonsgegevens aan ons door dan nodig.

Grondslag gegevensverwerking
De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is uw toestemming. Wanneer u via erfgoed@breda.nl naar ons reageert, verleent u toestemming om uw e-mailadres, en eventuele aanvullende persoonsgegevens die u opgeeft, te gebruiken voor contact met u over uw melding bij erfgoed@breda.nl.
U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Stuur een email naar erfgoedweb@breda.nl onder vermelding van “intrekken toestemming”. Wij verwijderen dan per direct alle e-mails en eventuele andere bestanden inzake uw melding, en daarmee ook uw persoonsgegevens. Een nog openstaande reactie van onze kant kan dan niet meer met u worden afgehandeld.

Bewaartermijn
Na afhandeling van uw bericht bewaren wij uw e-mail(s) één maand. Daarna verwijderen wij deze en daarmee ook uw persoonsgegevens uit Erfgoedweb Breda.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en een koppeling te maken met websites van derden. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Cookies kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren of om u op websites van derden te identificeren.
Om inzicht te houden in de wijze waarop Erfgoedweb bezocht wordt, maken wij gebruik van geanonimiseerde gegevens. Het gaat om informatie met betrekking tot paginabezoek, besturingssysteem, tijd, tijdsduur en globale locatie (stad, land). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website optimaal kunt benutten.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven