Opgraving Chassépark zuidzijde 1999

Archeologie
1682 tot 1869
Br 64b 99 3 Br 64b 99 3

De juist vrijgelegde walmuren van Lunet Scholten met op de achtergrond de Chassékazerne

In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw van het voormalige kazerneterrein aan de Chassésingel muurwerk aangetroffen van het laat zeventiende-eeuwse vestingwerk Regter Vijver, in de vestingbouw een zgn. "halve maan" genoemd.

Br 64b 99 topo low
Br 64b 99 1824 low
De opgravingsputten geprojecteerd op de huidige topografie en op een deel van het kadastraal minuutplan 1824 aangevuld met een reconstructie van de vesting. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Enkele dagen later werden in de nabijheid de muurresten gevonden van het ravelijn De Scholten. Het betreft zwaar muurwerk met op regelmatige afstand steunberen die voor de verankering zorgden in de erachter gelegen aarden wal.

Br 64b 99 1
Br 64b 99 5
Links de walmuur van de de Regte Vijver met de imposante steunberen. Rechts muurwerk van het Lunet Scholten

Aan de noordwestzijde van de toegangsweg werden de funderingen aangetroffen van een gebouw dat uit de tijd stamt van dat de gracht al gedempt moet zijn geweest. Vooralsnog is de functie van dit gebouw onbekend, maar het moet zich dus op het exercitieterrein bevonden hebben.

Br 64b 99 2
Br 64b 99 4
Links de afsluiting van de walmuur van Regte Vijver. (zie ook kaartje met de opgravingsput) Rechts een onbekende constructie op het exercitieterrein

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven