Ombouw vesting door Willem III

Gebieden
1682
  • opgraving in de Menno van Coehoornstraat  

In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting Breda grondig gereconstrueerd. Aanleiding was het rampjaar 1672, toen de Franse koning Lodewijk XIV de Republiek binnenviel. Volgens het oorspronkelijk ontwerp zouden de uitstekende punten van de vesting worden afgesneden. De vestingwallen werd dikker gemaakt en omringd door een groot aantal buitenwerken en een bedekte weg. De uitstekende punt van de Haagdijk werd inderdaad ingekort waarvoor een groot aantal huizen moest worden gesloopt. De stadspoorten zijn waarschijnlijk ontworpen door de bekende architect Jacob Roman, die in dienst was van de Koning-Stadhouder. In 1683 werden de wallen met bomen beplant. Een gedeelte van de werken werd voorzien van stenen bekledingsmuren, die nog regelmatig worden teruggevonden bij archeologische opgravingen, zoals hier aan de Menno van Coehoornstraat in 2006. Deze vesting is nauwelijks meer veranderd tot de sloop in 1869-1881.

Ook interessant

Willem III van Oranje
Willem III van Oranje 1650 tot 1702
Willem III was de opvolger van zijn vader Willem II van Oranje, die ac...
Personen
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Korte Boschstraat (Centrum)
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Opgraving Marksingel riolering 1996
Tijdens de aanleg in 1996 van een bergbezinkbassin onder de rijweg ...
Archeologie
Opgraving Nieuw Ginnekenstraat riolering 2002
In het najaar van 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden in ...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne  1999
Het archeologisch onderzoek van het gebied ten zuiden van de Kloosterk...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blok...
Archeologie
Opgraving Menno v. Coehoornstraat 2005
In mei 2005 kwam bij de gemeente de melding binnen van de projectontwi...
Archeologie
Opgraving vm. Driehoefijzerterrein 2008
Bij archeologisch onderzoek in het voorjaar van 2008 op het Driehoefij...
Archeologie
Opgraving Boschpoort (de Koepel) 1998
Tijdens een uitgebreide verbouwing van de penitentiaire inrichting Bos...
Archeologie
Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Onthulling standbeeld Willem III
In 1902, tweehonderd jaar na zijn dood, werd een Nationaal Comitopgeri...
Bouwwerken
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Lunetten A en B
Tijdens de Napoleontische oorlogen bleek dat de traditionele landsverd...
Bouwwerken
Oostenrijkse Successieoorlog
Breda werd elke vijftig jaar geconfronteerd met oorlog. Tussen 1740 en...
Gebieden
Zuiderfrontier van Menno van Coehoorn
In 1701 werd naar ontwerp van de ingenieurgeneraal van de Dienst der F...
Gebieden
Blijde inkomst Willem III
Prins Willem III (1650-1702) hield in 1678 zijn Blijde Inkomst in Bred...
Gebeurtenissen
Ombouw vesting door Maurits
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief