Straatnamen Ginneken

Gebieden
1200 tot heden
  • Ginneken op de topografische kaart van 1869  

Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten de gemeente Ginneken en Bavel uit. In dat jaar werd Ginneken bij Breda gevoegd en ontstond uit Ulvenhout en Bavel de gemeente Nieuw-Ginneken. Deze gemeente heeft zijn vijftigjarig bestaan maar krap kunnen vieren, want in 1997 werden deze twee dorpen eveneens bij de gemeente Breda gevoegd.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Ginneken. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, dat wil zeggen, van akkers, gehuchten, maar ook van straten. Meestal werden straten genoemd naar de functie (Markt), naar de richting waarin hij liep (Ulvenhoutselaan), naar oritatiepunten, naar streeknamen (Bieberglaan), bijzondere gebouwen (Raadhuisstraat), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (de voormalige Karnemelkstraat, nu Prins Hendrikstraat) of naar de bewoners (Kalishoek).

Officiƫle straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. Op 15 maart 1902 besloot de gemeenteraad van Ginneken de straten in de kom van het dorp officie namen te geven en straatnaamborden aan te brengen. Veel straten werden door de gemeente voorzien van nieuwe en minder dorpse straatnamen. Op 28 juni 1904 tenslotte besloot de gemeenteraad de huizen in het dorp te nummeren per straat volgens hetzelfde systeem als Breda. Na die tijd is Ginneken enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel wat straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd naar leden van het Koninklijk Huis, naar burgemeesters en naar historische persoonlijkheden. Thematische straatnaamgeving is in Ginneken gelukkig nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).

Ook interessant

Opgravingen Taxandrialaan  2007/08
Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins H...
Archeologie
Raadhuizen Ginneken en Princenhage
De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 179...
Bouwwerken
Paardentram naar Ginneken
Pas nadat er een interlokale stoomtramlijn was geopend werd er in Bred...
Gebeurtenissen
Laurentiusschool
Laurentiusschool 1916 tot heden
De katholieke meisjes uit het Ginneken konden al sinds 1871 naar de sc...
Bouwwerken
Dr. de Visserschool
Dr. de Visserschool 1928 tot heden
In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam er einde aan het verschil in be...
Bouwwerken
Nobelstraat en straten, genoemd naar Nobelprijswinnaars (Ginneken)
Begin 1947 verzocht de R.K. Woningbouwvereniging te Ginneken om de str...
Gebieden
Ploegstraat en omgeving (Sportpark en Blauwe Kei)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Baronielaan en Engelbert van Nassauplein
Baronielaan (Zandberg) 1898 tot heden
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Marialaan (Overakker)
Marialaan (Overakker) 1933 tot heden
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Ginnekenweg (Zandberg, Ginneken)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Bouvignelaan en Bouvignedreef (Ginneken en Mastbos)
Het oudste gedeelte van het huidige hoofdgebouw van het kasteeltje Bou...
Gebieden
Wolfslaardreef (Ginneken)
Wolfslaardreef (Ginneken) 1694 tot heden
De huidige Wolfslaardreef komt voor het eerst voor op een kaart van he...
Gebieden
Prins Frederiklaan, Beatrixplein (Ginneken)
Op 30 juni 1936 kreeg deze laan van de gemeenteraad van Ginneken de na...
Gebieden
Vogelenzanglaan (Ginneken)
De Vogelenzanglaan kreeg zijn naam in 1938 en ontleent zijn naam aan h...
Gebieden
Gaffelstraat (Ginneken)
Gaffelstraat (Ginneken) 1632 tot heden
Deze straat staat al aangegeven op de Tiendkaart van Ginneken van 1713...
Gebieden
Prins Hendrikstraat (Ginneken)
De historisch-geograaf Karel Leenders geeft in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Rozenlaan (Ginneken)
Rozenlaan (Ginneken) 1811 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)
Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en k...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Kerkhofweg, Klampetter (Ginneken)
Deze straat komt al voor op de kaart van het Mastbos, vervaardigd door...
Gebieden
Oranjeplein (Ginneken)
Oranjeplein (Ginneken) 1902 tot heden
Op 15 maart 1902 besloot de gemeenteraad van Ginneken en Bavel een gro...
Gebieden
Kalishoek (Ginneken)
Kalishoek (Ginneken) 1600 tot heden
De Kalishoek is een kort straatje in Ginneken tussen de Ginnekenweg en...
Gebieden
Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)
Postlaantje (Ginneken) 1200 tot heden
Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom...
Gebieden
Ginnekenmarkt (Ginneken)
Ginnekenmarkt (Ginneken) 1200 tot heden
De Ginnekenmarkt is vanouds het centrum van het dorp Ginneken. Volgens...
Gebieden
Vrijlandtbrug (Ginneken)
Vrijlandtbrug (Ginneken) 1946 tot heden
Dit romantische bruggetje ligt in het Markdal over de rivier de Mark. ...
Gebieden
Duivelsbrug (Ginneken)
Duivelsbrug (Ginneken) 1100 tot heden
Tegenwoordig zijn we gewend aan een systeem dat de meeste bruggen geno...
Gebieden
Het Mastbos
Het Mastbos 1514 tot 1515
Graaf Hendrik III van Nassau introduceerde niet alleen de renaissance ...
Gebieden
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden
Ginneken wordt badplaats
Ginneken wordt badplaats 1893 tot 1944
In 1884 werd de paardentram geopend van station Breda naar Ginneken. H...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief