Vrijlandtbrug (Ginneken)

Gebieden
1946 tot heden
1360 1360

De Vrijlandtbrug is in 2004 vervaardigd naar het voorbeeld van het oude Kippenbruggetje in de Bieberglaan. Hier het Kippenbruggetje met de Grote Hoeve van Bouvigne rond 1910. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Dit romantische bruggetje ligt in het Markdal over de rivier de Mark. Het is aangelegd in januari 2004 en is ontworpen naar het voorbeeld van het verdwenen Kippenbruggetje in de Bieberglaan. Op verzoek van bewoners van Ginneken is het bruggetje genoemd naar dominee Theo Vrijlandt. Op 6 juni 2004 is de brug officieel geopend door de weduwe Vrijlandt en haar kinderen.

Dominee Vrijlandt

Mattheus Arjanus (Theo) Vrijlandt (1946-2000) groeide op in een Zeeuws predikantsgezin. Hij vertrok in 1966 naar Utrecht om aan de Rijksuniversiteit theologie te gaan studeren. Na een onderbreking van een jaar voor studie in Praag (1969-1970) legde hij zijn kandidaatsexamen af. Zijn belangstelling en liefde voor de liturgie ontwikkelde zich aan het begin van de jaren zeventig in het Citypastoraat van J. van der Werf in de Utrechtse Domkerk. Het belang van Van der Werf voor Vrijlandts ontwikkeling blijkt ook uit het feit dat hij hem in 1975 in zijn eerste gemeente, Westervoort, bevestigde. Na de hervormde gemeenten te Westervoort en Assen volgde in oktober 1987 Ginneken, een gemeente die altijd nauw verbonden is geweest met de liturgische beweging. Een maand later rolde bij Meinema in Delft Vrijlandts Liturgiek van de persen. Hoewel Vrijlandt op verschillende terreinen van kerk en theologie activiteiten ontplooide, dankt hij zijn bekendheid vooral aan deze uitgave die twee herdrukken beleefde. Op maandag 1 mei 2000 overleed hij geheel onverwacht op 54-jarige leeftijd in Ginneken.

Liturgische beweging

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam in de Nederlandse Hervormde Kerk een liturgische vernieuwingsbeweging op gang, onder invloed van onder andere de liturgische beweging binnen de Anglicaanse Kerk. Binnen de hervormde kerk lag vanouds een zware nadruk op de preek en was er weinig aandacht voor vormgeving en ritueel. Dit werd door aanhangers van de liturgische beweging als een gemis ervaren. Kenmerkend voor die beweging was daarom een uitdrukkelijke aandacht voor liturgische vormgeving, bijvoorbeeld voor de opbouw van de dienst van het woord en de dienst van de tafel, voor de structuur van het kerkelijk jaar en voor de kerkenbouw.

Literatuur

Klaas-Willem de Jong, 'Uit de praktijk geboren, plaats en betekenis van de Liturgiek van M.A. Vrijlandt', in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 17 (2001), 293-304.
http://www.protestant.nu

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven