Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)

Gebieden
1500 tot heden
1577 1577

Kermis op de Schoolakker in 1937. Foto: Jan Pel. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en kreeg zijn naam officieel in 1938. De Schoolakker omvatte oorspronkelijk het hele gebied tussen de Dillenburgstraat, Kerkhofweg en Bavelselaan. De toponymist Chr. Buiks geeft een vermelding van de Schoolakker uit 1856. De akker heette zo naar de ligging bij de voormalige dorpsschool van Ginneken aan de Raadhuisstraat. Buiks geeft een vermelding van het oude Schoolhuis reeds uit 1527. In 1867 werd een nieuwe school gebouwd aan de Dillenburgstraat (Schoolstraat). Volgens Brekelmans is de Schoolakker identiek met de Heilige Geestakker, vermeld in 1608. Buiks citeert een akte uit 1661: Tot Ghinnken aende Plaetse, oost en suijt aende Heylich Geestacker. De Schoolakker was in de twintigste eeuw lange tijd in gebruik voor allerlei doeleinden. Het was voetbalterrein en kermisterrein. Circussen sloegen er hun tenten op. Nu nog ligt er een geasfalteerde rolschaatsbaan.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1986), deel 15 en 16, Ginneken-Dorp.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven