Raadhuizen Ginneken en Princenhage

Bouwwerken
1792
Raadhuizen Raadhuizen

Tekening raadhuis Princenhage

De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 1792, een raadhuis bouwen door dezelfde architect, de Bredanaar Herman Huijsers. Het voormalige raadhuis van Ginneken staat in de naar het gebouw genoemde Raadhuisstraat, het hier afgebeelde Princenhaagse raadhuis staat op de Haagse Markt. Het zal ons niet verwonderen dat beide gebouwen in uiterlijk veel overeenkomsten vertonen. Het Princenhaagse raadhuis is wat rijker vorm gegeven met Ionische pilasters in reuzenorde, dat van Ginneken heeft alleen een groot fronton. Vóór 1792 vergaderden de dorpsbesturen bij de schout aan huis, waar een kamer als secretarie was ingericht. De kelders van de beide raadhuizen deden dienst als woning voor de veldwachter en als cachot. De raadhuizen hebben dienst gedaan tot in de Tweede Wereldoorlog, als gemeentehuizen van respectievelijk Nieuw-Ginneken en Prinsenbeek.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven