Opgravingen Taxandrialaan 2007/08

Archeologie
1250 tot 1950
BR 166 08 1 BR 166 08 1
BR 166 07 4 BR 166 07 4

Op de voorgrond verstoringen door de bouw of sloop van de villa. Op de achtergrond een tweetal greppels die evt. de begrenzing vormden van een houtwal

BR 166 07 1 BR 166 07 1

Bodemvervuiling betekent extra beschermende kleding voor de archeologen

BR 166 08 5 BR 166 08 5

Op deze laat 19e eeuwe topografische kaart is in rood omcirkeld het perceel en de bebouwing van Cranendonk zichtbaar

/

Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Taxandrialaan (Ginneken) werd in de zomer van 2007 een aantal opmerkelijke greppels aangetroffen. In 2008 werd op basis van de resultaten uit het vooronderzoek een vervolgonderzoek uitgevoerd.

BR 166 07 topo low
BR 166 07 1824 low

Het opgravingsterrein op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs archeologisch onderzoek aan de Prins Hendrikstraat.

Heining en schanswerk

Twee parallel lopende greppels, evenwijdig aan de Prins Hendrikstraat, zouden het restant kunnen zijn van een zgn. "heining", een oude middeleeuwse akkerwal aan de rand van de middeleeuwse Ginnekense Akker.
De overige grachtjes behoorden vermoedelijk tot een hoek van een schanswerk uit de 80-jarige oorlog, om precies te zijn uit 1637, de belegering door Frederik-Hendrik. Er werden meerdere fasen van dit schanswerk aangetroffen. De linie in de vorm van een grachtenstelsel werd ter plaatse wel verwacht, een schanswerk wordt op historische kaarten daar niet aangegeven.

BR 166 07 5
BR 166 08 1
Links een van de grachten behorend bij een schanswerk uit de 80-jarige oorlog die als een donkere baan zichtbaar wordt. Rechts resten van huis Cranendonk

Huis Cranendonk

Van het laat 19e eeuwse huis Cranendonk dat ter plaatse werd verwacht werd, kon een groot gedeelte opgegraven worden. Het betreft een nagenoeg vierkant gebouwtje met aan de achterzijde en uitbouwtje met kelder. Nadien raakt de kelder in onbruik wordt er een inpandige kelder aangelegd. De uitbouw vergroot tot een achtervleugel. Naast de villa werd nog een waterput opgegraven. Toen in 1853 de Vestingwet werd versoepeld mocht er in de buitenste kring weer in steen gebouwd worden. Deze kring omvatte van oorsprong voor wat betreft Ginneken het gehele gebied tussen de Dillenburgstraat en de huidige Franklin Rooseveltlaan. Dit vormde het begin van grote bouwactiviteit in dit gebied. Villa Cranendonk is één van de vele vrijstaande huizen die in deze periode gebouwd werd.

BR 166 07 2
BR 166 08 3
Links de insnijding en opvulling van het grachtje behorend bij het schanswerk. Rechts de waterput behorend bij huis Cranendonk

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven