Straatnamen Ginneken

Gebieden
1200 tot heden
1356 1356

Ginneken op de topografische kaart van 1869

Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten de gemeente Ginneken en Bavel uit. In dat jaar werd Ginneken bij Breda gevoegd en ontstond uit Ulvenhout en Bavel de gemeente Nieuw-Ginneken. Deze gemeente heeft zijn vijftigjarig bestaan maar krap kunnen vieren, want in 1997 werden deze twee dorpen eveneens bij de gemeente Breda gevoegd.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriënteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Ginneken. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, dat wil zeggen, van akkers, gehuchten, maar ook van straten. Meestal werden straten genoemd naar de functie (Markt), naar de richting waarin hij liep (Ulvenhoutselaan), naar oriëntatiepunten, naar streeknamen (Bieberglaan), bijzondere gebouwen (Raadhuisstraat), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (de voormalige Karnemelkstraat, nu Prins Hendrikstraat) of naar de bewoners (Kalishoek).

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. Op 15 maart 1902 besloot de gemeenteraad van Ginneken de straten in de kom van het dorp officiële namen te geven en straatnaamborden aan te brengen. Veel straten werden door de gemeente voorzien van nieuwe en minder dorpse straatnamen. Op 28 juni 1904 tenslotte besloot de gemeenteraad de huizen in het dorp te nummeren per straat volgens hetzelfde systeem als Breda. Na die tijd is Ginneken enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel wat straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd naar leden van het Koninklijk Huis, naar burgemeesters en naar historische persoonlijkheden. Thematische straatnaamgeving is in Ginneken gelukkig nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven