Prinsenbeek zelfstandige gemeente

Gebieden
1796
  • tekening oude bebouwing Prinsenbeek  

Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 1796 werd een eigen parochie gesticht, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming. In 1859 werd een nieuwe kerk gebouwd door pastoor Maes, gevolgd door een pastorie en een zusterklooster. De groei van de parochie en de bouwkundige staat van de kerk leidden in 1957 tot ingrijpende plannen. In plaats van restauratie verkoos men nieuwbouw aan de overzijde van de vergrote Markt. De oude kerk werd gedeeltelijk gesloopt en in afwachting van eventuele herbestemming bleven de buitenmuren staan. De burgemeester opperde zelfs ze als rue te laten. Het klooster en de pastorie werden door nieuwbouw verbonden en herbestemd tot gemeentehuis.

Ook interessant

Westrik
Westrik 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Archeologische vondsten Beeksestraat 1981
Bij het uitgraven van funderingssleuven voor zijn nieuwe woning aan de...
Archeologie
Opgraving Velsgoed  Prinsenbeek 2006
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject op de hoek ...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Trekpad (Prinsenbeek)
Trekpad (Prinsenbeek) 1500 tot heden
In het uiterste noorden van Prinsenbeek, van het voormalig Nieuw Veer ...
Gebieden
Halseweg (Prinsenbeek)
Halseweg (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Halseweg in het buitengebied van Prinsenbeek sluit aan op de Zeedij...
Gebieden
Hooglaarsestraat (Prinsenbeek)
De Hooglaarsestraat is een doodlopende zijweg van de Halseweg. Vaak zi...
Gebieden
Nieuwveerweg, 'Veerseweg' (Prinsenbeek)
Vanuit Beek kon men in het verleden naar het noorden reizen via de hui...
Gebieden
Verloren Hoek (Prinsenbeek)
De huisnummering werd in de stad Breda ingevoerd door de Fransen in 17...
Gebieden
Strijpenseweg (Prinsenbeek)
De toponymist Chr. Buiks heeft de eerste vermelding van Den Strijpensc...
Gebieden
Schutsestraat (Prinsenbeek)
Deze straat wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al in 1499 genoemd ...
Gebieden
Vianendreef, 'Koffiestraat' (Prinsenbeek)
Vianendreef (Prinsenbeek) 1650 tot heden
Karel Leenders noemt de Vianendreef een ontginningsweg langs de zuidra...
Gebieden
Postbaan (Prinsenbeek)
Postbaan (Prinsenbeek) 1500 tot heden
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan ...
Gebieden
Tuintjes (Prinsenbeek)
Tuintjes (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Tuintjes is een smal pad tussen de Schoolstraat en de Neelstraat. D...
Gebieden
Schoolstraat, 'Slikstraatje' (Prinsenbeek)
De oorspronkelijke naam van deze straat is het Slikstraatje. Later wer...
Gebieden
Kapelstraat (Prinsenbeek)
Kapelstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Kapelstraat in Prinsenbeek is genoemd naar een kapel die gewijd was...
Gebieden
Groenstraat (Prinsenbeek)
Groenstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Groenstraat heeft zeer lang twee namen gedragen, die van Groenstraa...
Gebieden
Spoorstraat (Prinsenbeek)
Spoorstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Spoorstraat in Prinsenbeek herinnert ons aan het spoorse verleden v...
Gebieden
Valdijk (Prinsenbeek)
Valdijk (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Valdijk werd door de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd gezien in ...
Gebieden
Beeksestraat (Prinsenbeek)
De Beeksestraat is een van de hoofdstraten van het dorp Prinsenbeek...
Gebieden
Markt (Prinsenbeek)
Markt (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De straatnaam Markt in Prinsenbeek dateert pas van 1933. De Markt was ...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief