Westrik (gehucht)

Gebieden
1150 tot heden
CHI 28 002 low CHI 28 002 low

Westrik in 1964 voordat een deel van de bebouwing werd gesloopt voor de zuidelijke uitbreidingsplannen van Prinsenbeek (foto: C.Th.Lohmann,collectie stadsarchief Breda, id.CLO272304)

Westrik was een klein gehucht in de gemeente Princenhage en bestond uit hoeven en huizen langs de voormalige Westriksestraat. In noordelijke richting liep deze straat naar de kern van (Prinsen-)Beek.
De naam Westrik is door samentrekking ontstaan uit Westerwijk. Het behoorde in de middeleeuwen bij de heerlijkheid Gageldonk en lag er dan ook ten westen van. Het achtervoegsel “wijk” is een andere naam voor een nederzetting.

CHI 28 002 Westrik 1870 low
CHI 28 002 Westrik lufo low
De ligging van het gehucht Westrik op de topografische kaart van 1869 en op een actuele luchtfoto

Na de ontmanteling van de Saval bedrijfshallen heeft er aan de oostzijde van Westrik (inmiddels als straatnaam) archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Naast sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd werden er resten van boerderijen uit de periode 1150-1500 opgegraven. Dat is bijzonder en er lijkt een direct verband te zijn met het gehucht Westrik. Momenteel zijn aan de west-en oostzijde van Westrik twee nieuwe woonbuurten gebouwd.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven