Hooglaarsestraat (Prinsenbeek)

Gebieden
1500 tot heden
1060 1060

Luchtfoto van de de kaarsrechte Hooglaarsestraat (bron: Slagboom & Peeters)

De Hooglaarsestraat is een doodlopende zijweg van de Overveldsestraat. Vaak zijn bij ruilverkavelingen wegen doorgetrokken, zodat een aaneengesloten netwerk van landbouwwegen ontstond, maar de Hooglaarsestraat loopt nog steeds dood, zoals vroeger alle wegen in het beemdengebied. Een echte beemdenweg zoals een beemdenweg bedoeld is dus, doodlopend in de hooi- en weilanden langs de Mark.

Str037 hooglaarsestraat2
De Hooglaarseweg, doodlopend in de weilanden en een typische beemdenweg. Foto: Slagboom en Peeters


De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Hooglaarsestraat een typische beemdenweg. Deze weg geeft toegang tot de polder Halle via Hoogslaar.
De toponymist Chr. Buiks vond een vermelding van de Hoogslaarsestraat in 1699: de Hooghslaerse straet en een Hoogslaarstraatje in 1715: Saeylant aent Hooghslaer straetie. Let op de letter s, die sindsdien verdwenen is. Oude vermeldingen van Hoogslaar zijn volgens Buiks: Weyden in Hooghslaer (1650), Een perceel beemden: Hoochslaer, een bunder, ter plaetse genaemt Hoochslaer (1663), Wijlands op Hoochselaar (1753) enzovoorts. Let ook hier op de letter s.
Buiks verklaart de naam Hoogslaar als laar, open plek in een bos, voorzien van waterplassen, ook wel onbebouwde (gemeenschaps)grond met heide of minderwaardige grassoorten begroeid. Een hooggelegen laar? De s roept problemen op. Of moeten we denken aan een laar van een familie De Hoog?
Op het minuutplan van Princenhage van 1824 heet de weg de Hooglaarsche Weg. Volgens de legger van openbare wegen van Princenhage (een registratie van openbare wegen) van 1878 begon de Hooglaarscheweg aan de Overveldschestraat en liep deze in een zuidwestelijke richting tot Halderdonk. In de legger van openbare wegen van Beek (N.B.) uit 1948 komt de weg nog steeds voor als Hooglaarscheweg. Op 3 augustus 1949 besloot de gemeenteraad van Beek (N.B.) de nummering per wijk in de gehele gemeente te vervangen door een nummering per straat.Toen werd de naam definitief Hooglaarsestraat. Op 1 juli 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in één keer ingevoerd.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (Breda, nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven