Verloren Hoek (Prinsenbeek)

Gebieden
1500 tot heden
1059 1059

De Verloren Hoek op de overgang van Schutsestraat naar Strijpenseweg (kadastraal minuutplan 1824)

De toponymist Chr.Buiks verklaart Verloren Hoek als verloren, nietig, nietswaardig, ook nutteloos, verspild, dus een onvruchtbaar gebied. Buiks zag twee perceel erven, "den Cleynen Schootacker en den Nieuwen Acker oft Verloren Hoeck, acht gemet", vermeld in 1662 en "den Nieuwen Acker ofte Verlooren Hoeck, met den Cleynen Schootacker, acht gemet", in 1668. Verloren Hoek is hier duidelijk nog een veldnaam. In 1709 heet het: "den Schootacker, westwaerts de gebuerstraete of den Verlooren Hoeck". Verloren Hoek is hier al een straatnaam. Buiks vond ook "In Schoot by den Verlooren Hoek", in 1763. Is hier al sprake van een gehuchtnaam? . Verloren Hoek is dus ook in gebruik als gehuchtnaam. De betekenis afgelegen kan hier voor een gehucht goed kloppen, zegt hij.
Buiks vermeldt ook nog een Verlorenhoekdreefje: 'Het Verloore Hoek Bosch met het Verloore Hoekdreefje in Schoot', 1802. Het Verlorenhoekbos is waarschijnlijk de huidige Hooiberg, het Verlorenhoekdreefje een dreefje in dit bos.

Huisnummering

De huisnummering werd in de stad Breda ingevoerd door de Fransen in 1795. In 1806 werden ook de huizen in de dorpen genummerd. Aanvankelijk werden alle huizen in de gemeente achter elkaar genummerd of genummerd per wijk. Geleidelijk werd de huisnummering per wijk vervangen door een nummering per straat. In 1951 vond deze omslag plaats in Prinsenbeek. Her en der bestaan echter nog restanten van de oude wijknummering. We noemen het Hoeveneind, het Moleneind en de Meerberg in Teteringen en de Verloren Hoek in Prinsenbeek.

Gehucht-, wijk- en straatnaam

Op het kadastraal minuutplan van Princenhage van 1824 staat de weg die nu de Verloren Hoek heet aangeduid als Heesterboschstraat. Verloren Hoek is hier de naam van een gehucht op de overgang van de Schutsestraat naar de Strijpenseweg. Op alle topografische kaarten van 1840 tot en met nu staat ook Verloren Hoek aangegeven als gehuchtnaam. In de legger (het register) van openbare wegen van Princenhage van 1878 staat eveneens de Heesterboschstraat. Deze liep toen van de Verloren Hoek aan de Schutsche Straat dood in de polder van Strijpen.
Nadat de gemeente Beek (N.B.) was afgesplitst van Princenhage in 1942 werd Beek opnieuw in wijken verdeeld. Een van de wijken was de Verloren Hoek. De Heesterboschstraat is tegenwoordig Verloren Hoek. Op 3 augustus 1949 besloot de gemeenteraad van Beek (N.B.) de nummering per wijk in de gehele gemeente te vervangen door een nummering per straat. In 1949 werden onder andere de namen Verloren Hoek en Korenpad vastgesteld. Op 1 juli 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in één keer ingevoerd. De huizen van de wijk Verloren Hoek werden gedeeltelijk genummerd aan de Strijpenseweg, de Schutsestraat en het Korenpad, maar de overige huizen bleven Verloren Hoek heten.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (Breda, nog uit te geven).
C.J.M. Latour, Alfabetische index van wijken en straten en de huisnummering der gemeente Princenhage, 1850-1941 (1983) (Prinsenbeek, 1983).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven