Verfijn op:

Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Opgraving Grote Kerk, kooromgang 1996
In 1995 is gestart met de restauratie van de Grote Kerk van Breda. Een...
Archeologie
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Torenbekroning Grote Kerk brandt af
Op 11 mei 1694 sloeg de bliksem in in de houten torenbekroning van de ...
Gebeurtenissen
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Opgraving Grimhuijsen Ulvenhout 2010
Ten behoeve van een herinrichting van het terrein tussen de Laurentius...
Archeologie
Toen & Nu
Baronielaan
Baronielaan Toen & Nu
Ontdek hoe de Baronielaan er aan het einde van de negentiende eeuw uitzag...
Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Havermarkt Bredase Place du Tertre
De mensen kregen meer geld en meer vrije tijd en vooral jongeren wilde...
Gebieden
Wilhelminalaan (Liesbos)
Wilhelminalaan (Liesbos) 1898 tot heden
De Wilhelminalaan is de slingerdreef in het Liesbos die loopt van de...
Gebieden
Uitvinder Haagse hopje in Breda geboren
Baron Hendrik Hop junior werd geboren op 27 oktober 1723 in Breda. Zij...
Personen