Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995

Archeologie
1200 tot 1700
250f5b26682584e574dfed3c062602d2 250f5b26682584e574dfed3c062602d2

Archeologen zijn sporen aan het blootleggen in de rioolsleuf voor "le Berry" op de hoek van de Veemarktstraat

Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke gevelwand van de Grote Markt konden uitgebreide waarnemingen gedaan worden. Deze waarnemingen sloten aan op die van de Veemarktstraat, Reigerstraat en via een soort bypass met die van de Korte Brugstraat.

75e57f182188ab2fd92b63ca63f9baa0
A5635bfa5dc97c5c0926073e7af0ede0
De waarnemingen geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende waarnemingen en regulier archeologisch onderzoek

Tot op dat moment was er slechts één archeologische melding bekend van de Grote Markt. Het betrof een gracht (?) vulling die tegenover de hoek met het Kerkplein zou zijn gezien tijdens vroegere rioolwerkzaamheden. Op zich niet ondenkbaar gezien a) het kerkhof dat zich om de kerk uitstrekte met een eventuele omgrachting. Een tweede mogelijkheid b) was dat vóór het ontstaan van de Grote Markt de percelen aan de Torenstraat verder naar het oosten doorliepen en door een brede sloot werden begrensd. Het ontstaan van de Markt wordt door Van Hooijdonk in het midden van de 13e eeuw gedateerd, waarbij de bebouwing zich als het ware omkeerde van de doorgaande wegen (Eindstraat, Karrestraat en Torenstraat) naar het statusrijkere 'Plaetse'.

A7c5083a2be0fd86e5acb1c5abd2e04f
10a9f171f5c8b155f83b11e71100ed49
De rioleringssleuf aan de noordoostzijde van de Grote Markt, hoek Catharinastraat. Rechts de kelderresten die voor dit pand werden aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat de rooilijn ooit is opgeschoven.

In de uiterste noordoosthoek werd een gelijkmatige ophoging aangetroffen, met opmerkelijk genoeg een onder de Markt doorlopende kelder voor het hoekpand bij de Catharinastraat. Enkele percelen zuidelijker bij Grote Markt 52-48 werd volop activiteit in de bodem aangetroffen in de vorm van kuilen en paalsporen. Bij de hoek met de Veemarktstraat werd een laagte aangetroffen met een venige vulling. De omvang kon niet vastgesteld worden, immers er konden alleen profielen worden bekeken. Opmerkelijk is dat deze depressie zich bevond op de plaats waar Broeckhuysen een weinig geloofwaardige verbinding tekende tussen de watertjes "het Spui" op het Stadserf en "de Mosselkreek" achter de Karrestraat.

01144677b78545d578c3e86e2eea1a67
Uitsnede uit de kaart van Adam van Broeckhuysen uit ca. 1730. Deze kaart is gebaseerd op een oudere verloren gegane middeleeuwse plattegrond. Opmerkelijk is de gestippelde verbinding tussen de Verloren Cost achter het stadhuis en de Mosselkreek voorbij de Karrestraat.

Meer over...

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven