Waarneming Grote Markt zuid 1994

Archeologie
1300 tot heden
Br 51o 94 1 Br 51o 94 1

"Het gat in de Markt". Rioolverzamelput op de hoek van de Markt, de St. Janstraat en de Halstraat.

Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang profiel gedocumenteerd worden, enkele meters voor de gevellijn van Grote Markt 2-14. Daarnaast kon bij de aanleg van een rioolverzamelput op de kruising met de St. Jansstraat de ondergrond gedocumenteerd worden.

Br 51o 94 topo low
Br 51o 94 1824 low
De beide waarnemingen op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

De Corenmarckt

Dit gedeelte van de Markt heeft pas na 1534 zijn vorm gekregen. Voor de stadsbrand was hier sprake van een aanzienlijk smallere verbinding tussen "de Plaetse" en "de Sandstraete" (huidige St-Janstraat en Ridderstraat). Deze stond bekend als de "Corenmarckt". Al bekend was dat enkele kelders van de huidige panden een stuk onder de Markt doorliepen. Deze waarneming gaf een beeld van de opbouw van de ondergrond waarbij straatniveaus ontbraken. Bij het hoekpand met de St. Jansstraat werd de fundering van de voormalige Vlees- en Lakenhal aangesneden.Het baksteenformaat wijst op een datering in het midden van de 14e eeuw. Bij Grote Markt 4-8 is de doorlopende kelder nog in gebruik en in het profiel langs de nummers 10-14 werd een keldergewelf doorgraven.

Br 51o 94 2
Br 51o 94 3
Waarnemingen in een leidingensleuf langs de "Sam-Sam" en "het Hart van Breda" met rechts de vermoedelijke fundering van het middeleeuwse Vleeshuis

Trottoir

Over een grote lengte werd net onder het maaiveld muurwerk aangetroffen bestaande uit kleine IJsselsteentjes. Aangezien dit ca. 3 meter uit de huidige rooilijn ligt heeft het geen relatie met de stoep van de aanliggende huizen. Het betreft hier vermoedelijk de laat 19e eeuwse fundering (!) van de trottoirbanden.

Hoogste punt van de Markt

Midden op de kruising van St. Janstraat en Halstraat werd t.b.v. bovengenoemde riolering een verzamelput ingegraven. Dit gaf ons de gelegenheid om het hoogste punt van de Markt te bekijken. Het (afgegraven) natuurlijke dekzand bevond zich hier ca. 1.00 meter onder het huidige maaiveld. Ook hier werd een natuurstenen straatniveau gevonden in de vorm van verspreide veldkeitjes, vermoedelijk uit de 15e of 16e eeuw.

Br 51o 94 5
Br 51o 94 4
Grondsporen in de wand van de rioolverzamelput. Links onderin de sporen van podzolbodem. Rechts,boven het natuurlijke zand een middeleeuwse akkerlaag. Daarboven een vlijlaag met resten van een natuurstenen bestrating

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven