Verfijn op:

De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Sint Jansschool
Verbeetenstraat 40 1950 tot 1989
School bij het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis ...
Bouwwerken
Ambachtsschool van Coothplein
Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880), arts, was omstreeks ...
Bouwwerken
Molenstraat (Ulvenhout)
Molenstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
Volgens De historisch-geograaf Karel Leenders vormden de Ulvenhoutsela...
Gebieden
Opgraving KMA Huis Van Brecht  1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Koperen grafplaat van Willem van Galen
Eén van de weinige figuren uit de Bredase geschiedenis die heel dicht ...
Voorwerpen
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Kees Pellenaars: hier is't
Kees Pellenaars werd op 10 mei 1913 geboren in Terheijden. Hij werd in...
Gebeurtenissen
Toen & nu
KMA
KMA Toen & nu
Het Kasteel, oftewel de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, tegenwoordig de Nederlandse Defensieacademie, was vroeger een soort blinde vlek in de stad. ...
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Varkensmarkt op het Kasteelplein
In 1845 al werden de varkens (voornamelijk biggen) te koop aangeboden ...
Gebieden