Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk

Archeologie
1150 tot 1250
  • Haagdijk archeologisch onderzoek  

De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Breda, de heerbaan, liep oorspronkelijk over Ginneken. Bij de Ganzenweide, iets ten zuiden van de huidige Emmabrug, reden karren door de rivier de Mark. Daar was een doorwaadbare plaats, of voorde. De voorde bij Ginneken heeft nog bestaan tot 1640, toen de Duivelsbrug werd gebouwd. Om de route te verkorten legde de heer van Breda verder naar het noorden een nieuwe verbinding aan. Daarvoor was het nodig om in het Markdal dijken aan te leggen: de huidige Haagdijk en de Teteringsedijk, voor die tijd enorme kunstwerken. Tijdens rioleringswerkzaamheden wordt hier het dijklichaam van de Haagdijk zichtbaar.

Ook interessant

Moleneind, de oude driesprong (gehucht)
Het Moleneind is een vrij jonge naam van deze middeleeuwse wegsplitsin...
Gebieden
Teteringsedijk (gehucht)
Teteringsedijk (gehucht) 1200 tot 1999
De Teteringsedijk loopt van de vesting tot aan de oude Driesprong en w...
Gebieden
Opgraving Haagdijk 158 2009
In de zomer van 2009 heeft er op het achterterrein van Haagdijk 158 (d...
Archeologie
Opgraving Haagdijk Elisabeth 2008
Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe zorgcentrum Elisatbeth tussen d...
Archeologie
Haagdijk (Centrum)
Haagdijk (Centrum) 1250 tot heden
De naam Haghedijc komt voor het eerst voor in een oorkonde in het arch...
Gebieden
Jan van Polanenkade  (Centrum)
De huidige Jan van Polanenkade is een dwarsstraat van de Markendaalsew...
Gebieden
Dieststraat (Centrum)
Dieststraat (Centrum) 1439 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond het gebied de Donk al vermeld in 1479. H...
Gebieden
Pelmolenstraat, 'Gampelstraat' (Centrum)
Pelmolenstraat (Centrum) 1295 tot heden
Vanouds heette deze zijstraat van de Haagdijk de Gampelstraat....
Gebieden
Achter de Blauwe Hand (Centrum)
De gemeente Breda wil oude stegen en gangen herstellen....
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief