Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk

Archeologie
1150 tot 1250
  • Haagdijk archeologisch onderzoek  

De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Breda, de heerbaan, liep oorspronkelijk over Ginneken. Bij de Ganzenweide, iets ten zuiden van de huidige Emmabrug, reden karren door de rivier de Mark. Daar was een doorwaadbare plaats, of voorde. De voorde bij Ginneken heeft nog bestaan tot 1640, toen de Duivelsbrug werd gebouwd. Om de route te verkorten legde de heer van Breda verder naar het noorden een nieuwe verbinding aan. Daarvoor was het nodig om in het Markdal dijken aan te leggen: de huidige Haagdijk en de Teteringsedijk, voor die tijd enorme kunstwerken. Tijdens rioleringswerkzaamheden wordt hier het dijklichaam van de Haagdijk zichtbaar.

Ook interessant

Opgraving Haagdijk 158, vm. muziekschool
In de zomer van 2009 heeft er op het achterterrein van Haagdijk 158 (d...
Archeologie
Opgraving Haagdijk Elisabeth 2008
Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe zorgcentrum Elisatbeth tussen d...
Archeologie
Haagdijk (Centrum)
Haagdijk (Centrum) 1250 tot heden
De naam Haghedijc komt voor het eerst voor in een oorkonde in het arch...
Gebieden
Jan van Polanenkade  (Centrum)
De huidige Jan van Polanenkade is een dwarsstraat van de Markendaalsew...
Gebieden
Dieststraat (Centrum)
Dieststraat (Centrum) 1439 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond het gebied de Donk al vermeld in 1479. H...
Gebieden
Pelmolenstraat, 'Gampelstraat' (Centrum)
Pelmolenstraat (Centrum) 1295 tot heden
Vanouds heette deze zijstraat van de Haagdijk de Gampelstraat....
Gebieden
Achter de Blauwe Hand (Centrum)
De gemeente Breda wil oude stegen en gangen herstellen....
Gebieden
Tolbrug (Centrum)
Tolbrug (Centrum) 1190 tot heden
De Tolbrug ligt over de gereconstrueerde Haven....
Bouwwerken
Opgraving Haven/Nieuweweg 2005
Tijdens een archeologische begeleiding bij de aanleg van een ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
 Waarneming Haagdijk riool 2001
Tijdens rioolwerkzaamheden op de Haagdijk konden gedurende een half ...
Archeologie
Gebieden
Opgraving Haagdijk 1-3 1990
Tijdens de sloop van de bebouwing van Haagdijk 1-3 waarbij slechts het...
Archeologie
Vlielandstraat, Driesprong (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Teteringsedijk (Brabantpark)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Opgraving Pelmolenstraat 1985
Voorafgaand aan de herinrichting en de bebouwing van de Pelmolenstraat...
Archeologie
Lage Weg (Teteringen)
Lage Weg (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van...
Gebieden
Markendaalse Kerk
Markendaalse Kerk 1300 tot 1343
De mensen die buiten de muren van Breda woonden werden bijgestaan door...
Bouwwerken
De Visserstraat
De Visserstraat 1311 tot 1321
De oudste straten van Breda waren de zuid-noord-lopende handelsweg (Gi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief