Achter de Blauwe Hand (Centrum)

Gebieden
1600 tot heden
Str235 blauwe hand 19570250 Str235 blauwe hand 19570250

Een gang aan de Haagdijk in het begin van de twintigste eeuw. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

De gemeente Breda beoogt waar mogelijk of wenselijk oude stegen en gangen, in oude of nieuwe glorie, onderdeel van het stedelijk weefsel te laten zijn. Ook de naamgeving van de stegen is belangrijk. Met name waar stegen als gevolg van bouwontwikkelingen weer in het stedelijk weefsel terugkeren, ligt een kans om fraaie historische namen in een actuele context te plaatsen. Aan de Haagdijk werd in 2012 ter plaatse van de gesloopte panden Haagdijk 85 – 119 een complex gebouwd van 52 startersappartementen. Er werd een steeg aangelegd (of opnieuw aangelegd, beter gezegd) van de Haagdijk naar de Achterom om deze appartementen te ontsluiten. Voorheen lag hier de gang Achter de Blauwe Hand. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 2012 werd deze naam hersteld.

Sloperskost

In 1941 schreef de journalist Bert Voeten een serie artikelen ‘Door onbekend Breda’ voor het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland. Een van zijn artikelen is gewijd aan deze gang en aan andere gangen aan de Haagdijk. Het was toen, in 1941, een diepe, rechte gang en werd nog bewoond. De herkomst van de naam was bij de bewoners onbekend. In de Blauwe Hand stond een flink aantal woningen met bovenverdieping. Ze zagen er goed onderhouden uit. De huur bedroeg ongeveer een rijksdaalder, per week nemen we aan.

Een blauwverver met blauwe handen

De gang ontleent zijn naam aan het pand Haagdijk 117, de Blauwe Hand dus. Blijkbaar was hier in de zeventiende eeuw een ververij gevestigd. Blauwververs hadden altijd blauwe handen van het verven en gebruikten daarom een blauwe hand als uithangteken.

Sinds enkele jaren worden er aan de gevels van de panden aan de Haagdijk door de kunstenaars Klaartje Scheer en Eloi Koreman opnieuw geveltekens aangebracht. Zij vervaardigden ook de uitgestanste hand die boven de ingang van de gang hangt.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
B.V. (Bert Voeten), ‘Door onbekend Breda, deel VI. Uitloopers van den Haagdijk. Door ‘Ropsche Gang’ en ‘Blauwe Hand’. Slooperskost’, in Dagblad van Noordbrabant en Zeeland, zaterdag 5 april 1941

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven