Opgraving Vlaszak en Boschstraat 1983

Archeologie
1150 tot 1600
1529 1529

Het inmeten van de middeleeuwse Gasthuisbrug in 1983

1530 1530

Het bruggewelf met het bruggenhoofd aan de zijde van de Boschstraat

/

Tijdens de begeleiding van de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de Boschstraat kon er ter hoogte van het voormalig Luxortheater een aantal oost-west georiënteerde profielen en een tweetal opgravingsvlakken getekend worden. Opvallend was de aanwezigheid van enkele paalsporen en twaalfde-/dertiende-eeuwse afvalkuilen in het onderste aangelegde vlak. In de rioolsleuf aan de kop van de Boschstraat werden sloten waargenomen, die zowel haaks als parallel op de Boschstraat lagen. Verondersteld mag worden dat tot ver in de dertiende eeuw de percelen aan weerszijden van de kop van de Boschstraat door brede sloten begrensd werden. Ook werden in deze sleuf karresporen waargenomen uit een zeer vroege fase van de Boschstraat.
In de rioolsleuf aan de oostzijde van de Vlaszak werd in het oostprofiel een sloot doorsneden. Vermoedelijk vormde deze een begrenzing van het Gasthuisterrein.

BR 04 83 topo new
BR 04 83 1824 new
Links de werkputten op de huidige topografische kaart en recht op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Brug Gasthuispoort

Bij het vernieuwen van het hoofdriool middenop de kruising Boschstraat en Vlaszak is het oostelijke bruggenhoofd, een pijler en een bruggewelf van de middeleeuwse Gasthuisbrug aangetroffen. Het bruggewelf was aangelegd in baksteen met een natuurstenen plint. Het negentiende-eeuwse Vlaszak-riool was gelegen aan de westzijde van de voormalige stadsgracht en viel juist buiten de werkput. Kaderesten van de stadsgracht zijn bij deze waarneming niet aangetroffen.
Het aangetroffen bruggewelf lag in de oostelijke helft van de stadsgracht. Dit gedeelte van de stadsgracht was in de zeventiende eeuw al aanzienlijk versmald waarbij de vrijgekomen gronden aan particulieren voor woningbouw zijn verkocht . Dit woonblok is in de jaren vijftig gesloopt. Het aangetroffen bruggedeelte moet dus al in de zeventiende eeuw in onbruik zijn geraakt. Het lijkt er op dat het gewelf vanaf die tijd als kelder heeft gefunctioneerd van een huis aan het toenmalige straatje de Beijerd. In de documentatie is namelijk sprake van een stenen vloer onder aan het bruggewelf.

BR 05 83 1
BR 04 83 3
Links het opmeten van een middeleeuwse sloot die parallel heeft gelopen met de Boschstraat. Rechts het gewelf van de brug de resten van een bruggenhoofd.
BR 05 83 5
Een diep aangelegd vlak in de rioolsleuf aan de kop van de Boschstraat met aan de linkerzijde middeleeuwse karrensporen

Wat stond er in de krant?

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven