Straatnamen Prinsenbeek

Gebieden
1500 tot heden
  • Prinsenbeek als deel van de gemeente Princenhage op de zgn. Kuijper gemeentekaart uit 1868. Let op de enorme oppervlakte van de gemeente. Op de website gaan we uit van de grenzen van vóór 1997  

Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van de gemeente Princenhage. In dat jaar werd het een zelfstandige gemeente. Prinsenbeek heeft zijn vijftigjarig jubileum als zelfstandige gemeente maar net kunnen vieren, want in 1997 werd de gemeente bij Breda gevoegd. Het is echter nog steeds een zelfstandige woonplaats.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Princenhage en Prinsenbeek. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie (Markt), naar de richting waarin hij liep (Nieuwveerweg of Veerseweg), naar oritatiepunten, naar streeknamen (Westrikseweg), bijzondere gebouwen (Kapelstraat, Moleneind), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (Slikstraatje, Groenstraat) of naar de bewoners (Weversheike, Kobuspadje).

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. In 1933 werden de straten in de kom van de Beek van officie namen voorzien en in 1942 werden de huizen hier genummerd per straat. In 1949 besloot ook Beek de nummering per straat in te voeren. Tegelijkertijd wilde men de nieuwe dorpsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek invoeren. Dat gaf enig oponthoud en in 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in n keer ingevoerd.
Na de Tweede Wereldoorlog is Prinsenbeek enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel veel straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd historische personen (Gertrudislaan) en naar lokale persoonlijkheden (Pater Rommelaan, Pasquaan). De meeste namen werden echter ontleend aan oude toponiemen (Klaverveld, Hooimade, Boonhof). Thematische straatnaamgeving is in Prinsenbeek gelukkig nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (Breda, nog uit te geven).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV

Ook interessant

Westrik
Westrik 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Trekpad (Prinsenbeek)
Trekpad (Prinsenbeek) 1500 tot heden
In het uiterste noorden van Prinsenbeek, van het voormalig Nieuw Veer ...
Gebieden
Halseweg (Prinsenbeek)
Halseweg (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Halseweg in het buitengebied van Prinsenbeek sluit aan op de Zeedij...
Gebieden
Hooglaarsestraat (Prinsenbeek)
De Hooglaarsestraat is een doodlopende zijweg van de Halseweg. Vaak zi...
Gebieden
Nieuwveerweg, 'Veerseweg' (Prinsenbeek)
Vanuit Beek kon men in het verleden naar het noorden reizen via de hui...
Gebieden
Verloren Hoek (Prinsenbeek)
De huisnummering werd in de stad Breda ingevoerd door de Fransen in 17...
Gebieden
Strijpenseweg (Prinsenbeek)
De toponymist Chr. Buiks heeft de eerste vermelding van Den Strijpensc...
Gebieden
Schutsestraat (Prinsenbeek)
Deze straat wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al in 1499 genoemd ...
Gebieden
Vianendreef, 'Koffiestraat' (Prinsenbeek)
Vianendreef (Prinsenbeek) 1650 tot heden
Karel Leenders noemt de Vianendreef een ontginningsweg langs de zuidra...
Gebieden
Postbaan (Prinsenbeek)
Postbaan (Prinsenbeek) 1500 tot heden
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan ...
Gebieden
Tuintjes (Prinsenbeek)
Tuintjes (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Tuintjes is een smal pad tussen de Schoolstraat en de Neelstraat. D...
Gebieden
Schoolstraat, 'Slikstraatje' (Prinsenbeek)
De oorspronkelijke naam van deze straat is het Slikstraatje. Later wer...
Gebieden
Kapelstraat (Prinsenbeek)
Kapelstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Kapelstraat in Prinsenbeek is genoemd naar een kapel die gewijd was...
Gebieden
Groenstraat (Prinsenbeek)
Groenstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Groenstraat heeft zeer lang twee namen gedragen, die van Groenstraa...
Gebieden
Spoorstraat (Prinsenbeek)
Spoorstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Spoorstraat in Prinsenbeek herinnert ons aan het spoorse verleden v...
Gebieden
Valdijk (Prinsenbeek)
Valdijk (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Valdijk werd door de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd gezien in ...
Gebieden
Beeksestraat (Prinsenbeek)
De Beeksestraat is een van de hoofdstraten van het dorp Prinsenbeek...
Gebieden
Markt (Prinsenbeek)
Markt (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De straatnaam Markt in Prinsenbeek dateert pas van 1933. De Markt was ...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief