Straatnamen Prinsenbeek

Gebieden
1500 tot heden
1186 1186

Prinsenbeek als deel van de gemeente Princenhage op de zgn. Kuijper gemeentekaart uit 1868. Let op de enorme oppervlakte van de gemeente. Op de website gaan we uit van de grenzen van vóór 1997

Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van de gemeente Princenhage. In dat jaar werd het een zelfstandige gemeente. Prinsenbeek heeft zijn vijftigjarig jubileum als zelfstandige gemeente maar net kunnen vieren, want in 1997 werd de gemeente bij Breda gevoegd. Het is echter nog steeds een zelfstandige woonplaats.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Princenhage en Prinsenbeek. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie (Markt), naar de richting waarin hij liep (Nieuwveerweg of Veerseweg), naar oritatiepunten, naar streeknamen (Westrikseweg), bijzondere gebouwen (Kapelstraat, Moleneind), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (Slikstraatje, Groenstraat) of naar de bewoners (Weversheike, Kobuspadje).

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. In 1933 werden de straten in de kom van de Beek van officie namen voorzien en in 1942 werden de huizen hier genummerd per straat. In 1949 besloot ook Beek de nummering per straat in te voeren. Tegelijkertijd wilde men de nieuwe dorpsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek invoeren. Dat gaf enig oponthoud en in 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in n keer ingevoerd.
Na de Tweede Wereldoorlog is Prinsenbeek enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel veel straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd historische personen (Gertrudislaan) en naar lokale persoonlijkheden (Pater Rommelaan, Pasquaan). De meeste namen werden echter ontleend aan oude toponiemen (Klaverveld, Hooimade, Boonhof). Thematische straatnaamgeving is in Prinsenbeek gelukkig nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (Breda, nog uit te geven).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven