Straatnamen Princenhage

Gebieden
1200 tot heden
1229 1229

Princenhage op het kadastraal minuutplan van 1824

Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het zuidelijke gedeelte, met onder andere het dorp Heuvel en Effen, bij Breda gevoegd. De Beek, later Prinsenbeek, werd een zelfstandige gemeente. Prinsenbeek heeft zijn vijftigjarige zelfstandigheid maar net kunnen vieren, want in 1997 werd ook dit dorp bij Breda gevoegd.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriënteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Princenhage. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten. Meestal werden straten genoemd naar de functie (Markt), naar de richting waarin hij liep (Rijsbergseweg), naar oriëntatiepunten (Mastbosstraat), naar streeknamen (Rithsestraat), bijzondere gebouwen (het Kerkstraatje, tegenwoordig Pastoor van Spaandonkstraat), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (het voormalige Slikstraatje, nu Doelenstraat) of naar de bewoners (Magerstraat, nu Bagvensestraat).

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. Op 31 juli 1907 besloot de gemeenteraad van Princenhage een huisnummering per straat in te voeren en officiële straatnamen vast te stellen.
Na die tijd is Princenhage enorm gegroeid. Er werden op het grondgebied van Princenhage hele nieuwe wijken gebouwd, zoals de Heuvel. Er moesten daarom ook heel wat straatnamen worden vastgesteld. Verschillende straten kregen namen, ontleend aan oude toponiemen (Holtken en Fort). Veel straten werden genoemd naar lokale persoonlijkheden, zoals burgemeesters van Princenhage, pastoors en predikanten. Door de grote behoefte aan nieuwe straatnamen is helaas ook vaak gebruik gemaakt van thematische straatnaamgeving: ontdekkingsreizigers en politici in de Heuvel en ambachten in Princenhage.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven