Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)

Gebieden
1200 tot heden
1733 1733

Het kruisbeeld op de splitsing van de Leursebaan en het Jagerpad. Foto: Simon Schonck. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude linten. Dit zijn middeleeuwse wegen, waarlangs in de loop van de negentiende en twintigste eeuw lintbebouwing is ontstaan.
De huidige Leursebaan begint ter hoogte van het IABC-terrein en loopt in westelijke richting tot halverwege het Liesbos waar de straatnaam verandert in Liesboslaan. Tot het begin van de twintigste eeuw begon de Leursebaan echter al bij de Haagweg en volgde dan de huidige Kolfbaanstraat, Magnoliastraat en Lariksstraat. Het volgende stuk is niet meer in het huidige straatbeeld te herkennen.De loop van de oude Leursebaan is pas weer herkenbaar in het huidigeTijmblauwtje en de Weerschijnvlinder in Westerpark.
Oorspronkelijk had de Leursebaan in de middeleeuwen een kronkelig verloop. Alleen het stuk na de Haagweg tot aan het Liesbos heeft deze loop lange tijd gehouden. Ter hoogte van de aansluiting op de Haagweg is de loop duidelijk verlegd. Vanwege de aanleg van de vestingwerken in het midden van de zestiende eeuw moest de aansluiting van de Leursebaan op de Haagweg worden aangepast en werd deze erg onnatuurlijk en hoekig (Leenders 2006). Ook het gedeelte van de Leursebaan ter hoogte van het Liesbos is aangepast. De Leurse Baan bestaat langs het Liesbos uit enkele rechte stukken die aangelegd zijn bij de herinrichting van het bos rond 1620. De oorspronkelijke middeleeuwse weg moet hier ergens ten zuiden van gelopen hebben.

Leurseweg, Leursedijk, Leursebaan, Heerbaan

De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van de Leurseweg (Leurschen Wech) op Heilaar vanaf 1529. De naam Leursebaan (Leurse Baen, de bane van de Leur na Breda) komt voor vanaf 1667. De weg werd ook wel de Leursedijk genoemd (den Dyck van de Lore, 1634, den Dyck van de Leure, 1699). De weg werd ook wel kortweg de Heerbaan genoemd (1650). Heerbaan is een grote, doorgaande weg. De Heerbanen waren bezit van de Heer van Breda. Een dergelijke heerbaan moest twintig voeten breed zijn (11,20 meter). Vaak werden er echter delen van ingenomen, bijvoorbeeld om er een schuurtje op te zetten. Aan weerszijden van een heerbaan lag een sloot. Sinds het midden van de negentiende eeuw is de naam Leursebaan de gebruikelijke naam.

Leursepad

Er bestond ook een Leursepad (Leurschen Pat), reeds vermeld in 1526. Dit voetpad naar de Leur liep ten noorden van de Leursebaan.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven