Archeologisch onderzoek op het Bachmanhof Princenhage

01-04-2021
BR 569 21 Bachmanhof overzicht low
Overzicht van het opgravingsterrein met op de achtergrond de bebouwing langs de Haagweg/Haagsemarkt

Eind februari 2021 hebben de archeologen van de gemeente een opgraving uitgevoerd aan de Esserstraat-Bachmanhof in Princenhage Breda. Hier zijn in 2019 al proefsleuven gegraven en sporen uit de ijzertijd en uit de 16e eeuw gevonden. Reden dus om de rest van het terrein ook te onderzoeken. Dat ging nog niet zo makkelijk, want de nattigheid zat behoorlijk in de weg.

Er is in totaal 1100 m2 opgraven. Het gehele terrein wordt gekenmerkt door een laagte die het gebied doorsnijdt. Door deze laagte stroomde stroomde in het verleden de Kerkloop.
Er zijn verschillende paalsporen, een kleine waterkuil (vermoedelijk 16e eeuws), een brede sloot (de gekanaliseerde Kerkloop) en enkele greppels opgegraven in de oostelijke helft van het plangebied. In dit deel van het plangebied is tijdens het proefsleuvenonderzoek aardewerk uit de ijzertijd gevonden; helaas hebben we tijdens dit onderzoek verder geen prehistorisch aardewerk aan­getroffen. Alle vondsten zijn vooralsnog uit de nieuwe tijd (vanaf 1500).

BR 569 21 V vormige greppel low
BR 569 21 Bachmanhof luchtfoto low
Links: Archeologen maken het profiel van het grachtje schoon. Rechts Luchtfoto van het terrein waarop het toekomstige Bachmanhof zal worden gebouwd

Aangetroffen sporen

In het noordelijke en centrale deel van het plangebied is weer de gekanaliseerde Kerkloop met middenin een zone met recent afval aangetroffen. Ook werd er een greppel (16e-17e eeuw) gevonden met daaromheen een cluster van sporen.

In de westelijke helft van het terrein is een grote, V-vormige sloot gevonden en twee grote paalsporen. Dit doet denken aan sporen die mogelijk verband houden met de Tachtigjarige Oorlog. Ten tijde van het beleg van Breda door Frederik Hendrik in 1637 was het legerkamp Hage op een niet al te grote afstand ten noordwesten van het plangebied gesitueerd. Ook zijn er veel kleine en grote paalsporen, een grote (water)kuil en wat greppels gevonden. In één kuil zat mogelijke Spaans aardewerk.

Nadere analyse van de sporen en vondsten in samenhang met de resultaten uit het proefsleuven onderzoek zal meer duidelijkheid geven over de aangetroffen vindplaatsen

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven