Haagweg (Princenhage)

Gebieden
1400 tot heden
1746 1746

De Haagweg even na de Eerste Wereldoorlog, met tramrails en bomen. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude linten, middeleeuwse wegen, waarlangs in de loop van de negentiende en twintigste eeuw lintbebouwing is ontstaan.

Haagstraat

De weg van Breda naar de Hage (Princenhage), de Haagstraat, wordt volgens de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd in 1443. Het oorspronkelijke tracé is echter niet bekend. Het is mogelijk dat de Haagstraat vanuit de Hage via de huidige Oosterstraat aansluiting gaf op de Oranjeboomstraat en Breda.

Steenweg

In 1683 werd de Haagweg bestraat en opnieuw getraceerd door het bestuur van de heerlijkheid Princenhage. Het is daarmee een van de oudste steenwegen van Nederland. Langs de weg waren iepen geplant. Bij het Duitenhuis bij de Duitenhuisstraat werd tol geheven. Van 1810-1813 werd door keizer Napoleon de steenweg (Napoleonsweg) aangelegd van Antwerpen via Breda naar Gorinchem, Utrecht en Amsterdam. De Haagweg werd daarin opgenomen. Mijlpaal nummer 35 (35 kilometer van Sleeuwijk) bij huisnummer 311 herinnert daaraan. De Haagweg kan dus ook worden beschouwd als een oude rijksweg.

Koepeltjes

Rond de vesting Breda bevond zich de zogenaamde verboden kring. Hierbinnen mocht niet worden gebouwd, behalve kleine of houten gebouwtjes, zodat een eventuele vijand die de vesting naderde zich nergens kon verschuilen.Langs de Haagweg stond een groot aantal koepeltjes, buitenhuisjes en zomerhuisjes van bemiddelde Bredanaars.De buitenplaats Zuilen werd in 1826 aangekocht door de rooms-katholieke parochies van Breda om daar een begraafplaats in te richten. In 1827 werd naast katholiek Zuilen nog een tweede, hervormde begraafplaats aangelegd.

Villa's

In 1853 werd de verboden kring verkleind en werden er langs de Haagweg bij Zuilen enkele grote villa's gebouwd (onder andere Princenoord).

Duitenhuis

De vesting Breda werd opgeheven in 1869, waarna de vestingwerken werden gesloopt. In 1890 werd de tramlijn van Breda naar Princenhage aangelegd die verder doorliep naar Antwerpen, Liesbos en Steenbergen. De tram bracht aan de Haagweg en de Liesboslaan een proces van suburbanisatie op gang. Vóór de Eerste Wereldoorlog was de Haagweg volgebouwd. Rond het Duitenhuis ontstond op Princenhaags grondgebied een nieuwe stadswijk, eveneens het Duitenhuis genaamd. In 1927 en 1942 werden de Haagweg in twee fases geannexeerd door Breda.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
C.R. Hermans, Geschiedkundig overzigt der Straatwegen in de Provincie Noordbrabant, in Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, 1852.
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
W.J.M. Leideritz, De tramwegen van Noord-Brabant, een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie in de provincie Noord-Brabant (Leiden, 1978).
W.J.M. Leideritz, De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, een historische terugblik op bijna 100 jaar regionaal openbaar vervoer (1889-1985), in Jaarboek de Oranjeboom XLIV (1991).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, 'De ontwikkeling van de Haagweg in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw', in: E.M. Doln Gerard Otten en A. van Oostenrijk, De route van Breda naar Princenhage (Breda, 1993).
B.G.M. Strootman, Oude rijkswegen, ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland (Utrecht, 1992, derde druk).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven