Postillonstraat (Princenhage)

Gebieden
1500 tot heden
1225 1225

De zogenaamde Schutsboom, het pleintje op de samenkomst van de Dreef, de Postillonstraat en de Mastbosstraat, met op de voorgrond de rails van de tram naar Antwerpen, rond 1920-1930. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam een klein gedeelte van de oude straat buiten het nieuwe tracé te liggen. Dit restant werd al in 1931 passend aangeduid als het Oude Heuvelstraatje. In 1933 werd het Oude Heuvelstraatje omgedoopt in Postillonstraat. In de legger (een registratie) van openbare wegen van Princenhage van 1878 heet de Heuvelstraat het Postiljonstraatje.

Postiljon

Een postiljon was een postrijder, een man te paard die de post in grote leren tassen (een zogenaamde postmaal) van de ene stad naar de andere bracht. Om de twintig kilometer stonden er langs de postroutes poststations. De postiljon blies bij het naderen van zo'n poststation op zijn posthoorn en dan kwam de paardenknecht alvast naar buiten met een vers paard. Om de zestig kilometer ongeveer werden de postiljons afgewisseld. Op zo'n manier konden in relatief korte tijd brieven worden vervoerd, maar het kostte wel heel veel organisatie.
Tot 1809 liep de postroute van Antwerpen naar Moerdijk via Achterbroek, de Posthoorn bij Rucphen, de Kruisstraat bij Hoeven, het Lamgatse- of Antwerpseveer over de rivier de Mark en Zevenbergen. De postroute werd toen verlegd van Antwerpen via Zundert naar Breda en vandaar naar Lage Zwaluwe en verder naar Holland. Zie ook de Moerdijkse Postbaan en de Postbaan (Prinsenbeek). Er was een poststation in Zundert en uiteraard ook in Breda. De postiljon kwam dus via de Oude Rijsbergsebaan en later de Rijsbergseweg en de Mastbosstraat aangereden en sneed blijkbaar via het Heuvelstraatje of Postiljonstraat de omweg via de Dreef en de Haagsemarkt naar de Haagweg af.

Het pleintje de Schutsboom

Buiks vermeldt een driehoekig pleintje, waar de Dreef, de Postillonstraat en de Mastbosstraat bij elkaar kwamen, dat begin twintigste eeuw nog de Schutsboom genoemd werd. Een schutsboom is een boom waarop door het schuttersgilde geschoten werd. De Schutsboom wordt reeds genoemd in 1668. In 1699: Saeylants aende Schutsboom en aen Heuvelstraetien, westwaerts syne Majesteits Dreve. In 1700: omtrent den Schutsboom int Heuvelstraetien. In 1751: De Haegse dreeff, beginnende vanden Schutsboom tot aen het hecken van het Mastbos.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven