Liesstraat (Lies)

Gebieden
1619 tot heden
STR311 Liesstraat 19610293 STR311 Liesstraat 19610293

Café Puitekuil in 1961. Het kruispunt van de Sprundelsebaan en de Liesstraat is het centrum van het gehucht Lies. (Foto: H.A. Hagen,beeldcollectie Stadsarchief Breda id. 19610293)

Deze weg staat reeds gedeeltelijk aangegeven op de kaarten van het Liesbos van 1619 en 1782. Op het minuutplan van het kadaster van Princenhage van 1824 is te zien dat de Liesstraat via de huidige Dwarskootsestraat naar het Liesbos loopt. Het gedeelte ten westen van de Dwarskootsestraat was slechts een doodlopend aanhangsel. De legger van openbare wegen van Princenhage van 1870 noemt de weg de Liesscheweg en de doodlopende weg de Weg de Verloren Kost.

In 1929 werd de kerk bij het Liesbos gebouwd die de kern moest gaan vormen van een nieuw dorp. In datzelfde jaar werd de Liesstraat verhard en verlegd naar een nieuw tracé, dichter bij de kerk. De Dwarskootsestraat ging een eigen leven leiden. De naam Liesstraat werd bevestigd door een besluit van de gemeenteraad van Princenhage van 4 augustus 1930.

Lies

De toponymist Chr. Buiks vermeldt als oudste vermeldingen van Lies: 1268: a silva que vocatur Lische, het bos dat Lies genoemd wordt dus, 1279: in loco qui dicitur Lies, de plaats die men Lies noemt, 1308: dBossce van Lies; den bossce van Lyes; bossche van Lyesch enzovoorts. Lies is dus zowel een plaatsnaam als de aanduiding voor het huidige Liesbos.

Buiks zegt dat lies, lis een plantennaam is. Lis is de naam voor zegge, gele lis, zwanenbloem en lies voor liesgras en riet. In de plaatsnaam Lies bij Ukkel of Vorst in Zuid-Brabant vermoedt men een waternaam. Zou dit bij de nederzetting Lies onder Princenhage ook het geval kunnen zijn? zegt Buiks. De Bosloop, die door het Liesbos naar Prinsenbeek loopt?

Geitenhof

Het Geitenhof is een doodlopend weggetje aan de zuidzijde van de Liesstraat. Hier bevinden zich de huizen Liesstraat 100, 104, 108 en 112. Aan de huisnummers kunnen we wel zien dat hier vroeger nog meer huizen stonden. Het straatje bestond al in 1824. Er stonden toen eenvoudige landarbeiderswoninkjes. In de loop van de negentiende eeuw werd hier nog meer verkaveld en ontstond er een hele rij kleine perceeltjes met kleine woningen. Volgens Kees van Endschot ontleent het Geitenhof zijn naam aan de geiten die deze eenvoudige landarbeiders hielden. Koeien waren voor de rijke boeren. Voor de bewoners van het Geitenhof leverden de geiten mest, melk en vlees. Ze stonden in bermen en slootkanten en scharrelden daar hun kostje bij elkaar.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage, deel 4.11, Lies (Breda, 2018).

Kees van Endschot, Rondje Liesbos, deel III, (Oude) Liesboslaan, Dwarskootsestraat, Liesstraat, Moerdijkse Postbaan, parochie Liesbos, het oude Liesbosch (Breda, 2015).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven