Straatnamen Teteringen

Gebieden
1500 tot heden
  • Teteringen op de zgn. Kuijpers Gemeentekaart uit 1868. Let op de omvang van de toenmalige gemeente. Op de website gaan we uit van de begrenzingen van vóór 1997  

Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad Breda. In de Franse Tijd scheidde het dorp zich af als zelfstandige gemeente. Dit was een langdurig proces, pas in 1810 werd de zelfstandigheid van Teteringen definitief erkend. Teteringen vierde zijn tweehonderdjarige zelfstandigheid in 1995 en werd in 1997 bij de gemeente bij Breda gevoegd. Het is echter nog steeds een zelfstandige woonplaats.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Teteringen. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie, naar de richting waarin hij liep (Oosterhoutseweg), naar oritatiepunten (Galgenstraat), naar streeknamen (Meerberg), bijzondere gebouwen (Kerkstraat, Laanzichtweg), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (Groenstraat, Zwarte Dijk) of naar de bewoners.

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. In 1908 besloot de gemeenteraad van Teteringen straatnamen en nieuwe huisnummers in te voeren in de Zandberg, die toen nog onder Teteringen viel (tot 1927). Vanaf 1948 werden de nieuwe straten in het dorp genummerd per straat en in 1953 werd besloten in de rest van Teteringen straatnamen vast te stellen en nieuwe huisnummers in te voeren.
Na de Tweede Wereldoorlog is Teteringen enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel veel straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd historische personen (Adriaan Oomenstraat) en naar lokale persoonlijkheden (Dr. Hein Hoebenlaan). De meeste namen werden echter ontleend aan oude toponiemen (Schutsboom, Boekentveld, Vossenberg). Thematische straatnaamgeving is in Teteringen gelukkig nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
J.M.M. Knippels, Het ontstaan van de gemeente Teteringen, in Jaarboek de Oranjeboom XXXIX (1986).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012

Meer over...

Ook interessant

Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011
Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe w...
Archeologie
Straatnamen Hoge Vucht
Straatnamen Hoge Vucht 1500 tot heden
Voorheen behoorde de Vuchtpolder tot de gemeente Teteringen. Vóór 1795...
Gebieden
Dongensebaan (Teteringen)
Dongensebaan (Teteringen) 1200 tot heden
Langs de Galgenstraat loopt het recreatief fietspad van Breda naar Don...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Zwarte Dijk (Teteringen)
Zwarte Dijk (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders moet de Zwarte Dijk besc...
Gebieden
Valkenstraat (Teteringen)
Valkenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is het Valkenstraatje ee...
Gebieden
Stidstraat (Teteringen)
Stidstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Het Stidstraatje is volgens de historisch-geograaf Karel Leenders van ...
Gebieden
Pius XII-straat (Teteringen)
Paus Pius XII, hoofd van de rooms-katholieke kerk, overleed op 9 oktob...
Gebieden
Oude Hanenstraatje (Teteringen)
Het Oude Hanenstraatje is tegenwoordig een fietspad vanaf de Oosterhou...
Gebieden
Nieuwstraat (Teteringen)
Nieuwstraat (Teteringen) 1948 tot heden
De Nieuwstraat is een van de eerste straten diein de twintigste eeuw i...
Gebieden
Nieuwe Dijkje (Teteringen)
Het Nieuwe Dijkje is een zandweg in de Lage Vucht tussen de Zwarte Dij...
Gebieden
Moleneind (Teteringen)
Moleneind (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte het Moleneind deel uit van de grote verbinding...
Gebieden
Meerberg (Teteringen)
Meerberg (Teteringen) 1200 tot heden
We moeten een onderscheid maken tussen de weg genaamd de Meerberg en...
Gebieden
Lage Weg (Teteringen)
Lage Weg (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van...
Gebieden
Sint Josephstraat  (Teteringen)
Vanouds maakte deze straat deel uit van de Heistraat, de voormalige gr...
Gebieden
Hoolstraat (Teteringen)
Hoolstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De hoofdstraat van TeteringenDe Hoolstraat maakt, samen met het Hoeven...
Gebieden
Hoeveneind (Teteringen)
Hoeveneind (Teteringen) 1200 tot heden
Het Hoeveneind maakt, samen met de Hoolstraat en het Moleneind, deel u...
Gebieden
Heistraat (Teteringen)
Heistraat (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda...
Gebieden
Groenstraat (Teteringen)
Groenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Groenstraat loopt vanuit de kom van Teteringen in de richting van d...
Gebieden
Galgenstraat (Teteringen)
Galgenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Galgenstraat is een oude kasseiweg vanaf de Posthoorn (t.h.v. viadu...
Gebieden
Bolderstraat (Teteringen)
Bolderstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistr...
Gebieden
Bergsepad (Teteringen)
Bergsepad (Teteringen) 1200 tot heden
Het Bergsepad ligt in de Vuchtpolder en vormde vanouds het voetpad van...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief