Bolderstraat (Teteringen)

Gebieden
1200 tot heden
1015 1015

De Bolderstraat, een klein zijweggetje van het Hoeveneind (bron: Google Streetview)

De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistraat en een onverharde weg tussen de Heistraat en de Oosterhoutseweg. Ten oosten van de Oosterhoutseweg is het straatje tegenwoordig particulier eigendom en geen openbare weg meer.
De Bolderstraat heet niet zo omdat hier karren door heen bolderden of iets in die geest. Op het minuutplan van het kadaster van 1824 van Teteringen staat dit straatje aangegeven als het Heistraatje. Heel veel straten in Teteringen heetten toen zo. In de wegenlegger van de gemeente Teteringen van 1951 heet het nog steeds het Heistraatje. In 1963 gaf de gemeenteraad van Teteringen het straatje de naam Bolderstraat. De streekarchivaris had oude vermeldingen gevonden van de Bolderstraat en hij zei: Het is zinvol om oude in onbruik geraakte benamingen in ere te herstellen. Deze oude Bolderstraat is echter niet de huidige. De toponymist Chr. Buiks heeft een vermelding gevonden van de Bollaertstraete uit 1531. In 1539 strekte de Bolllaerstrate zich uit tot aan het Bergse Voetpad. Dit kan dus niet de huidige Bolderstraat zijn. In 1634 wordt gesproken van de Bolderstrate op de Meerberch. De Bollaerts Buynder lag in 1551 in de Leege Moeren omtrent het Moerdijcxken, dus ten westen van de Meerberg. Buiks zegt dat de Bolderstraat waarschijnlijk genoemd is naar een familie Bollaerts. Het gebeurde vaak dat een straatnaam ontleend werd aan de naam van de familie die hier eigendommen had liggen.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven