Opgraving Hoeveneind 70 2012

Archeologie
1250 tot 1900
BR 326 12 4 BR 326 12 4

Nadat in juni 2012, tijdens een proefsleuvenonderzoek, veel archeologisch interessante sporen werden aangetroffen, volgde er eind december 2012 een definitief archeologisch onderzoek aan het Hoeveneind 70 te Teteringen. De aanleiding hiervoor was de sloop van de bestaande bebouwing en de plannen voor nieuwbouw op het terrein waarbij de archeologische waarden verstoord zouden worden.

BR 326 12 topo
BR 326 12 1824 low
De opgravingslocatie geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Hoofd- en bijgebouwen

Op de kadasterkaart van 1824 zijn een schuur en een boerderij te zien. Deze staan min of meer op dezelfde plaats als de voormalige bebouwing op het terrein. De archeologische sporen hebben aangetoond dat delen van de gesloopte bebouwing mogelijk verder terug gaan dan de 19e eeuw en dat er eerder al gebouwen op het terrein aanwezig waren die mogelijk zelfs in de 14e-15e eeuw gedateerd kunnen worden. In ieder geval heeft er op het terrein een schuur gestaan die op stiepen (bakstenen funderingen ter ondersteuning van houten dragende palen) was gebouwd. Tijdens het onderzoek zijn honderden paalsporen gevonden. Een bewijs dat er gedurende een langere periode houten bebouwing is aanwezig geweest.

BR 326 12 4
BR 326 12 5
Links zijn de karresporen zichtbaar als lange donkere banen. Deze lopen deels over de potstal heen. Rechts een doorsnede over een deel van de potstalvulling.

Potstal

Een grote donkere verkleuring in opgravingsvlak kon later herkend worden als de vulling van een potstal met een resterende diepte van ca. 80 cm. Mest en zand wisselden elkaar af in de vulling. Deze verdiepte stal moest gedateerd worden met een ruime marge (1250-1650) omdat er geen dateerbaar vondstmateriaal in werd aangetroffen. In de vulling van de potstal werden ook nog karresporen aangetroffen. Mest en opgebrachte heide- of grasplaggen werden periodiek uit de potstal geschept en om als bemesting op de arme zandgronden te dienen.

Karresporen

Ook is er op het terrein een zone met karresporen gevonden. Deze was noordwest-zuidoost georiënteerd en lag haaks op het huidige Hoeveneind. Deze weg was onverhard en is zeker drie keer opgehoogd om het begaanbaar te houden. Het weggetje zal tussen het woonhuis en de schuur hebben gelegen en toegang hebben geboden tot het erf vanaf de weg

BR 326 12 2
BR 326 12 1
Het opgraven en documenteren van de vele paalsporen

Gehucht Steenbergen

De aangetroffen bewoning langs de heerbaan tussen Breda en Geertruidenberg houdt waarschijnlijk verband met het gehucht Steenbergen dat in ieder geval al in 1530 aanwezig was en waarschijnlijk teruggaat tot 1314 wanneer moer (=turf) concessies aan moerlieden uit Steenbergen zijn gegeven. Het is met name in de Vuchtpolder waar in de middeleeuwen turf werd gestoken.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven