Meerberg (Teteringen)

Gebieden
1200 tot heden
1023 1023

De Meerberg in het groene buitengebied van Teteringen. (bron: Google Streetview)

We moeten een onderscheid maken tussen de weg genaamd de Meerberg en de buurtschap er om heen, die ook de Meerberg heet. De weg was een verbinding tussen Teteringen en Terheijden, maar functioneerde ook (als de weg van Breda naar Terheijden buiten gebruik was door overstromingen) als weg van Breda naar Terheijden. Blijkbaar maakte ook het verkeer van Terheijden naar Gilze en Tilburg gebruik van deze weg over de Meerberg.
In ongeveer 1760 is volgens de historisch-geograaf Karel Leenders de Salisdeef onder Terheijden aangelegd, die ook een tracéverschuiving van de weg over de Meerberg tot gevolg had.

Buurtschap

De buurtschap de Meerberghe wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al vermeld in 1331. Andere vormen zijn Mairberch (1530), Mairbergen (1539), Meirberch (1653) enzovoorts. Meer kan volgens Buiks betekenen grens en bij uitbreiding ook omheind bouwland. De Meerberg in Teteringen is een uitgestrekt gebied, gelegen op een hoge rug zandgrond ten noorden van de Vucht. Men zou ook kunnen denken, aldus Buiks, aan een betekenis van berg bij een meer, een waterplas. De Vucht stond immers iedere winter onder water.

Huisnummers

In verband met de invoering van een nieuwe belasting in 1806, de verponding, moesten alle huizen in alle dorpen in heel Nederland worden voorzien van een huisnummer. Op 17 september 1806 schreef het gemeentebestuur van Teteringen een brief aan de commissaris tot het werk der verponding in het ressort Breda, arrondissement Geertruidenberg: "Aangaande het nomeren der huijsen alhier, is bijna afgewerkt, zullende voor het eijnde deeser week de eer hebben aan U Edele daar van een lijst te zenden". In Teteringen bevonden zich zeker meer dan honderd huizen en huijsjens. Teteringen gaf in 1806 zijn wijken letters en nummerde de huizen per wijk. Volgens de lijst van 12 september 1806 was het vierde quartier Wijk D, de Meerberg.

Op het minuutplan van het kadaster van 1824 staat de weg over de Meerberg aangeduid als de Weg van Gils naar Terheiden of Weg van Terheiden naar Gilze en Teteringen. Meerberg is op deze kaart de naam van de buurtschap ten westen van de huidige weg de Meerberg. Een gedeelte van de huidige Meerberg werd volgens toponymist Chr. Buiks in 1850 de Salisdreef genoemd, naar de eigenaar van het kasteeltje Bergvliet onder Terheijden. In de Wegenlegger van de gemeente Teteringen van 1951 staat de huidige Meerberg aangeduid als de Weg naar den Meerberg of Terheijdensche Weg.

In 1953 besloot de gemeenteraad in Teteringen straatnamen vast te stellen en de huizen per straat te nummeren. De gemeenteraad besloot daarop de naam Meerberg, de naam dus eigenlijk van de buurtschap rondom de weg van Teteringen naar Terheijden, voortaan als straatnaam te gebruiken. Meerberg (en trouwens ook Hoeveneind) zijn dus restanten van de oude huisnummering per wijk.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee√ęn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven