Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011

Archeologie
1600 tot 2010
BR 297 11 4 BR 297 11 4

Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe woonwijken Waterakkers en Bouverijen heeft er in 2011 archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het toen nog landelijke gebied tussen Teteringen en de Hoge Vucht.
Het onderzoeksgebied lag op de overgang van de lage dekzandrug van Teteringen naar de lage zandgronden waar de Vuchtpolder is gelegen. In de laagste delen van dit gebied werd in de middeleeuwen turf gewonnen waardoor het gebied nog lager kwam te liggen.
In de meest zuidelijke werkput werd nog een beekdalletje aangetroffen. Daar bevond zich een laagje klei op het dekzand.

BR 297 11 topo low
BR 297 11 1870 low
De opgravingsputten geprojecteerd op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Tachtigjarige Oorlog

Het onderzoek heeft een greppel uit de Spaanse periode opgeleverd. Het is een vrij ondiepe greppel met aan de westzijde een sterk onregelmatig verloop. De greppel lijkt vrij snel weer te zijn dichtgegooid, vanwege de brokkelige vulling. Het is zeer waarschijnlijk dat de greppel deel uitmaakt van de contravallatie-linie die Spinola rondom Breda heeft laten aanleggen tijdens de belegeringen in 1624/25. Het is echter niet duidelijk of het de tijdelijke of definitieve contravallatie-linie betreft. De overige aangetroffen greppels zijn recent van aard.

BR 297 11 1
BR 297 11 2

De liniegreppel uit 1624/25 in het opgegraven vlak en gecoupeerd om een zicht te krijgen op de opbouw

De paalsporen die twee of vier mogelijke structuren vormen, de diverse kuilen, een mogelijke waterput en een tonput zijn waarschijnlijk eveneens te dateren in de Tachtigjarige Oorlog. Op basis van de overeenkomstige aard van de vullingen (donkergrijs tot zwart humeus zand) worden deze sporen eveneens aan de belegeringen in 1624/25 gekoppeld. Het aangetroffen aardewerk is niet voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over een meer exacte datering, maar is niet in tegenspraak met een datering in die periode.

BR 297 11 4
BR 297 11 047 CER AW3806
Het inmeten van een houten tonputje. Eén helft is al verwijderd om een goed zicht te krijgen op de doorsnede. Het tonnetje bevatte enkele 17de eeuwse vondsten.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven