Straatnamen Hoge Vucht

Gebieden
1500 tot heden
Str129 hoge vucht Str129 hoge vucht

Voorheen behoorde de Vuchtpolder tot de gemeente Teteringen. Vóór 1795 echter behoorde Teteringen de jurisdictie van de stad Breda. In de Franse Tijd scheidde het dorp zich af als zelfstandige gemeente. Dit was een langdurig proces, pas in 1810 werd de zelfstandigheid van Teteringen definitief erkend.
De Hoge Vucht werd in verschillende fases geannexeerd door Breda in 1927, 1942 en 1961. In 1997 tenslotte werd het restant van de gemeente Teteringen, inclusief de Lage Vucht, toegevoegd aan de gemeente Breda.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriënteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben, of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Teteringen. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten. Meestal werden straten genoemd naar de functie, naar de richting waarin hij liep (Terheijdenseweg), naar oriëtatiepunten, naar streeknamen (Vuchtstraat) of naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) ( Zwarte Dijk) of naar de bewoners.

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. In 1795 werd in Breda het Franse systeem ingevoerd van wijken (A, B, C en D) met huisnummers, vaak gecombineerd met straatnamen. Straatnaamborden verschenen in Breda in 1812. In 1897 werd het adressysteem ingevoerd van straatnamen en huisnummers. De Hoge Vucht werd bebouwd vanaf 1953. Rond 1970 was de wijkaanleg voltooid, op wat braakliggende terreinen na.
Helaas heeft men de Hoge Vucht gevuld met thematische straatnaamgeving: uitvinders, Belgische plaatsnamen en Belgische en Nederlandse architecten. Enkele oude dijknamen zijn hergebruikt als namen voor nieuwe ontsluitingswegen (Groenedijk). In de wijk Waterdonken (Korte Vucht of Blokvucht), gebouwd vanaf 2008 op grondgebied dat in 1997 geannexeerd werd van Teteringen, zijn gelukkig systematisch oude namen hergebruikt

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven