Straatnamen Teteringen

Gebieden
1500 tot heden
1185 1185

Teteringen op de zgn. Kuijpers Gemeentekaart uit 1868. Let op de omvang van de toenmalige gemeente. Op de website gaan we uit van de begrenzingen van vóór 1997

Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad Breda. In de Franse Tijd scheidde het dorp zich af als zelfstandige gemeente. Dit was een langdurig proces, pas in 1810 werd de zelfstandigheid van Teteringen definitief erkend. Teteringen vierde zijn tweehonderdjarige zelfstandigheid in 1995 en werd in 1997 bij de gemeente bij Breda gevoegd. Het is echter nog steeds een zelfstandige woonplaats.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Teteringen. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie, naar de richting waarin hij liep (Oosterhoutseweg), naar oritatiepunten (Galgenstraat), naar streeknamen (Meerberg), bijzondere gebouwen (Kerkstraat, Laanzichtweg), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (Groenstraat, Zwarte Dijk) of naar de bewoners.

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. In 1908 besloot de gemeenteraad van Teteringen straatnamen en nieuwe huisnummers in te voeren in de Zandberg, die toen nog onder Teteringen viel (tot 1927). Vanaf 1948 werden de nieuwe straten in het dorp genummerd per straat en in 1953 werd besloten in de rest van Teteringen straatnamen vast te stellen en nieuwe huisnummers in te voeren.
Na de Tweede Wereldoorlog is Teteringen enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel veel straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd historische personen (Adriaan Oomenstraat) en naar lokale persoonlijkheden (Dr. Hein Hoebenlaan). De meeste namen werden echter ontleend aan oude toponiemen (Schutsboom, Boekentveld, Vossenberg). Thematische straatnaamgeving is in Teteringen gelukkig nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
J.M.M. Knippels, Het ontstaan van de gemeente Teteringen, in Jaarboek de Oranjeboom XXXIX (1986).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven