Bouw van stadsmuur

Archeologie
1330 tot 1400
  • Opgegraven stadsmuur naast Baronesgarage  

Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had gekocht, werd begonnen met de bouw van de stadsmuur. De muur werd met tussenposen gebouwd van 1330 tot ca. 1400. Er is geen sprake van een homogeen geheel. De muurdikte varieert tussen tachtig en 120 cm. Aan de zuid- en oostzijde van de stad was de muur voorzien van een wal aan de binnenzijde. Aan de noordzijde van de stad stond de muur bovenop een wal, zodat hier alleen nog maar de grondvesten van dieper gefundeerde torens zijn teruggevonden. In de huidige infrastructuur van de binnenstad is het tracé goed zichtbaar en langs de Haven zelfs met LED-jes gemarkeerd. Het is niet bekend hoe de stadsmuur aansloot op het kasteel van Breda. Ook de hoogte van de muur is onbekend.

Ook interessant

Waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie
Vlaszak (Centrum)
Vlaszak (Centrum) 1275 tot heden
Tot na de oorlog lag ter plaatse van de huidige Vlaszak een complete w...
Gebieden
Oude Vest (Centrum)
Oude Vest (Centrum) 1250 tot heden
De Oude Vest vormt een cirkel die rond de kleine binnenstad loopt....
Gebieden
Eindstraat (Centrum)
Eindstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Eindstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Opgraving Karnemelkstraat / Eindpoort  1963
Na de afbraak van het hoekpand Ginnekenstraat en de (toen nog smalle) ...
Archeologie
Waarneming Haven / Stadsmuur 1953
In 1953 werd bij een vernieuwing van het hoofdriool op de Haven de ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963
Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in ...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes  2003
Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg  2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege  2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Ginnekenstraat 2-4 riolering  1994
Bij de aansluiting van een nieuw hoofdriool op het Oude Vestriool, een...
Archeologie
Opgraving Catharina- straat 91-93  2000
De opgravingscampagne op het achterterrein van Catharinastraat 91-93 i...
Archeologie
Opgraving Begijnhof oostzijde 1987
In de zomer van 1988 heeft de Archeologische Vereniging Breda op het t...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving muurtoren Valkenberg 1986
In het najaar van 1986 is door de Archeologische Vereniging Breda in h...
Archeologie
Opgraving Oude Vest 2003
Opgraving Oude Vest 2003 1350 tot 1828
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in de zomer van 2003 kon op het voor...
Archeologie
Opgraving Kloosterplein 1983
Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein e...
Archeologie
Afbraak van de laatste middeleeuwse toren
Nadat de Gevangentoren, een veertiende-eeuwse muurtoren, in de loop ...
Bouwwerken
Nieuwe omwalling met blokhuizen
Tussen 1492 en 1543 was de Bourgondische staat voortdurend in conflict...
Archeologie
Oudste stadsverdediging
Oudste stadsverdediging 1250 tot 1300
In de tweede helft van de dertiende eeuw werd Breda omringd met een aa...
Gebieden
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief