Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963

Archeologie
1350 tot 1750
Br 81 63 1 Br 81 63 1

Sloop van Karnemelkstraat 11 met links daarvan het vlak waar de Stadspoedertoren is aangetroffen en opgemeten.

Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in 1963 de gehele zuidelijke gevelrij gesloopt. Vóór de sloop verzoekt de oud stadsarchivaris Brekelmans om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren naar de merkwaardige kelders van Karnemelkstraat 11 (zie foto) waarbij hij vermoedt dat er een verband is tussen deze kelders en de Stadspoedertoren. Dit is een rechthoekige toren die een onderdeel vormde van de voormalige 14e eeuwse stadsommuring. Deze toren is als kruitopslagplaats tot in de 18e eeuw blijven bestaan.

Br 81 63 topo
Br 81 63 1824
De ligging van de Stadspoedertoren op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs het omliggende onderzoek

Hoewel er foto's zijn gemaakt van de sloop van de kelders en er een opmetingstekening bestaat van het torenfundament is de vondst verder niet beschreven. Er heeft zeker geen archeologische begeleiding vanuit de ROB plaatsgevonden. Gezien de veronderstelde diepte van het torenfundament zal het restant nog in de bodem zitten.

Str229 karnemelkstraat schilderij
Het traject van de Karnemelkstraat tussen Waterstraat (Waterpoort) (links) en de Stadspoedertoren (rechts) op paneel met het stadsaanzicht van Breda. (coll. Breda's Museum)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven