Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes 2003

Archeologie
1330 tot 1550
Br 71a 03 3 Br 71a 03 3

doorsnede door de 14e eeuwse stadsmuur aan de Nieuweweg naast de Trapkes.

Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw De Trapkes en de achterliggende bebouwing werd in een drietal werkputten muurwerk ontdekt. In de meest noordelijke werkput werd onder de fundering van de huidige oostgevel van het gebouw muurwerk zichtbaar met een baksteenformaat van ca. 24 x 12 x 6 cm. Dit zou kunnen betekenen dat de zijgevel van de Trapkes op de funderingen van de stadsmuur staat. Haaks hierop (dus dwars over de Nieuwe Weg) stond 'koud' een tweesteens brede spaarboog fundering.

Br 71a 03 topo low
Br 71a 03 1824 low
De waarneming geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

In de meest zuidoostelijke werkput (langs de zijgevel van de jongere achterbouw van de Trapkes werd een minimaal 70 cm. dikke muur aangetroffen met een baksteenformaat van 22/23 x 10 x 4/5 cm. De bakstenen zijn veelkleurig. Tussen beide werkputten in werd een zware muur aangetroffen met een kleiner baksteenformaat. Gezien de afwerking en het baksteenformaat was dit niet de stadsmuur in de oorspronkelijke vorm. Misschien is er een relatie met de spaarboog, aangetroffen in de hierboven genoemde werkput en hebben we te maken met bebouwing van na de sloop van de stadsmuur of Tolbrugpoort.

Br 71a 03 1
Br 71a 03 2
Links de stadsmuur naast de achterbouw van de Trapkes aan de Nieuweweg. Rechts de spaarboogfundering haaks op de fundering van de Trapkes

In 2005 kon de stadsmuur op zeer korte afstand van de zijgevel van de Trapkes blootgelegd worden. Niet alle muurdelen ,gezien in 2003, konden in verband worden gebracht met de stadsmuur.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven