Uniek kijkje in de bodem van de binnenstad

04-05-2017

Tijdens de aanleg van een nieuw riool onder de parkeervakken aan de Vlaszak en het Kloosterplein, hebben de archeologen van de gemeente Breda de mogelijkheid gekregen de bodem in het tracé van de middeleeuwse stadswal te onderzoeken. In de lange diepe sleuf zijn sporen tevoorschijn gekomen uit de ijzertijd, de late middeleeuwen en de periode erna. De waarnemingen in het tracé van het riool vormen belangrijke puzzelstukjes in het verhaal van de ontwikkeling van de stad Breda; hier beschrijven we kort de eerste bevindingen.

Br 256 15 3
Deel van de laat middeleeuwse stadsmuur op de hoek Vlaszak / Kloosterplein IJzertijd aardewerk.

In sommige delen van de lange rioolsleuf bleek de bodem onverstoord; de grond is hier duizenden jaren onbewerkt gebleven. Op deze plekken troffen we een loopniveau uit de ijzertijd (800 - 12 v.C) aan, waarin fragmenten aardewerk uit deze periode zijn gevonden. Tijdens archeologisch onderzoek aan de Molenstraat is eerder een ijzertijd vindplaats aangetroffen. Daar bleken er twee ijzertijdniveaus aanwezig te zijn, die gekenmerkt werden door spitsporen. Het onderste ijzertijdniveau bevatte tevens sporen gemaakt door een eergetouw, een primitieve ploeg.

Br 256 15 6
Het onverstoorde bodemprofiel waar de blauwe pijl het ijzertijdniveau aangeeft.

Resten van de stadsmuur Op twee plekken in het riooltracé zijn resten van de 14de eeuwse stadsmuur gedocumenteerd. Op de Vlaszak is een deel van een toren aangetroffen, waarvan de precieze locatie nog niet bekend was. Op de hoek van de Vlaszak en het Kloosterplein is een stuk van de stadsmuur zelf blootgelegd. De stadsmuur gaat op dit punt de hoek om richting de Oude Vest en ligt op de locatie waar deze verwacht werd. De dikte van de muur bedraagt hier maar liefst 116 centimeter. Aan de buitenzijde (ten oosten) was de opgevulde stadsgracht aanwezig, waar fragmenten aardewerk en glas, kleipijpen en bot- en schelpresten uit zijn verzameld.

Br 256 15 5
Br 256 15 2
Links de stadsmuur, rechts het fragment van een toren.

Huizen en gootjes

Tot slot zijn er ook fundamenten van huisjes en gemetselde gootjes aangetroffen. Na de ontmanteling van de stadmuur en achterliggende wal in de 16de eeuw was de vrijgekomen grond namelijk uitgegeven voor woningbouw. We vonden de fundamenten en keldertjes van twee huizen, die nog op de kadasterkaart van 1824 staan weergegeven.

De gemetselde gootjes zijn aansluitingen op het grote gemetselde riool onder de Vlaszak. Een dergelijk gootje werd eerder gevonden in het Valkenberg.

Br 256 15 1
Documentatie van de muurresten van de twee keldertjes behorende bij de huisjes aan de Vlaszak.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven