Opgraving Kloosterplein 1983

Archeologie
-700 tot 1900
1535 1535

Een opmerkelijk bodemprofiel voor het voormalige klooster St. Catharinadal (het huidige Holland Casino) met een oplopende dubbele haarpodzol

Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein en de Oude Vest werd aan de zijde van de Kloosterkazerne in het profiel een dubbele haarpodzol waargenomen. Deze bodemvorming vindt plaats op de arme en hoger gelegen zandgronden.
Het profiel daalde scherp naar het zuidoosten. De top van de dekzandrug leek aan de zuidwestzijde van de kloosterkerk te zitten. Deze werd ter plekke afgetopt en zat vlak onder het huidige maaiveld. Dit betekent dat de oorspronkelijke hoogte nog boven het huidige maaiveld heeft uitgestoken.

Podzol bodem

Een dubbele haarpodzol kan zich vormen als een bestaande podzolbodem wordt overstoven, waarbij in de top opnieuw bodemvorming plaatsvindt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook een laagte aan de zuidwestzijde, ter hoogte van het Nonnenveld en Keizerstraat, werd aangetroffen; daar werd het klaarblijkelijk blootliggende zand weggestoven tegen de zandrug op. Een deel van het zand werd over de top heen geblazen en aan de andere zijde vormde zich een nieuwe podzol.
De laagte aan de zuidwestzijde werd in ieder geval bij het Nonnenveld, in de Keizerstraat en op de Oude Vest aangetroffen bij archeologisch onderzoek.

BR 07 83 topo new
BR 07 83 1824 new
De beide rioleringsleuven geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadstraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Sporen uit de IJzertijd

In een aangelegd vlak in de rioleringssleuf konden spitsporen worden waargenomen afkomstig van een akkertje van zo'n 2000 jaar geleden. Er zijn enkele ijzertijd scherven verzameld.

BR 07 83 3
BR 07 83 1a
Links een afgetopt bodemprofiel voor de toegang naar de voormalige Kloosterkazerne. Rechts de podzol, dalend richting Chassétheater.

Bijgebouwen klooster

In het noordwestprofiel van een rioleringssleuf over het Kloosterplein werd een kelderrestant aangetroffen van een van de huisjes, die zich tussen de Kloosterkazerne en de stadsgracht bevonden. Deze rij huisjes vormden oorspronkelijk de noordwestelijke begrenzing van een terrein behorende bij het klooster. In 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden opnieuw muurrestanten ontdekt.

BR 07 83 5
BR 07 83 4
Links een kelder, opgevuld met puin, behorend bij bebouwing vóór de kloosterkerk. Rechts Bert Moelands bezig met het schoonmaken van een stuk stadsmuur in een rioolsleuf aan de Oude Vest.

Stadsmuur op de Oude Vest

Aan de overzijde werd in een rioolsleuf de veertiende-eeuwse stadsmuur aangetroffen. Belangrijk in dit geval was de locatie van de muur omdat hiermee de aansluiting met de Gevangenenpoort op de hoek met de Molenstraat duidelijker werd.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven