Verfijn op:

Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Opgraving Pelmolenstraat 1985
Voorafgaand aan de herinrichting en de bebouwing van de Pelmolenstraat...
Archeologie
Landgoed Vrederust
Landgoed Vrederust 1650 tot heden
Het landgoed bestond oorspronkelijk uit een aan het einde van de zeven...
Gebieden
De Thornse marktprijs der rogge
De abdij van Thorn in Limburg bezat vanaf de elfde eeuw vele goederen ...
Voorwerpen
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Grafmonument voor Jan de Bastaard
Geboren als buitenechtelijke zoon van Jan IV van Nassau en overleden i...
Voorwerpen
Sint Martinuskerk Princenhage
Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de...
Bouwwerken
Willem IV van Oranje-Nassau
Willem IV was als baron van Breda de opvolger van zijn verre familieli...
Personen
Sanatorium De Klokkenberg
De Klokkenberg is gebouwd als een rooms-katholiek sanatorium voor tube...
Bouwwerken
Mensenredder Willem Buring
Op 22 juni 1804 raakten een vrouw en een kind te water bij de Tolbrug....
Gebeurtenissen
De suikerfabriek
De suikerfabriek in Breda werd in 1872 opgericht door de Bredasche Bee...
Bouwwerken