Bagvensestraat (Bagven)

Gebieden
1400 tot heden
STR314 Bagvensestraat JVG19981116023 STR314 Bagvensestraat JVG19981116023

De sloop van enkele monumentale boerderijen voor de aanleg van het knooppunt van autowegen Princeville, 1998. (Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. coll.Stadsarchief Breda id. JVG19981116023)

De Bagvensestraat is zowat voor de helft weggevaagd door de aanleg van diverse autowegen. Het is nu nog een doodlopende zijstraat van de Drielindendreef langs het Liesbos. De Bagvensestraat was de kern van het gehucht of de buurtschap Bagven. De Bagvensestraat valt dus onder de buurtschap Bagven en niet onder Lies.

Een deel van deze straat komt reeds voor op de kaarten van het Liesbos van 1619 en 1782. De naam van de straat varieerde van Bagbenstraat, Bagbenschestraat tot Bagvenschestraat.

Het buurschap Bagven

De toponymist Chr. Buiks zegt dat de naam Bagven voor het eerst voorkomt in 1419. Men heeft voor het eerste lid ‘bag’ wel gedacht aan een betekenis ’modder’. Een meer waarschijnlijke verklaring is volgens Buiks ‘bag’ in de betekenis van ‘das’ of ‘vos’ of ‘bagna’, verwant met het Middelnederlandse ‘bagghe’, ’big’ en het Engelse ‘badger’, ’das’. De overeenkomst tussen een big en de das is waarschijnlijk dat beide dieren strepen vertonen. ‘Ven’ betekent volgens Buiks ‘waterplas in de heide,’ ook wel ‘venige grond’.

De Magerstraat

De Bagvensestraat begon oorspronkelijk aan de Liesboslaan. In de aanvang van de twintigste eeuw stond hier een groepje van vier armoedige woninkjes op een klein spietje grond. Dit buurtje werd de Magerstraat genaamd. Tegenwoordig valt de Magerstraat onder het nieuwe Bagven Park.
Van der Aa zegt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek van 1840 dat de Magerstraat zo heette omdat ‘daar zeer arme lieden woonden’. Soms werd de naam Magerstraat zelfs gebruikt voor de héle Bagvensestraat. In de legger van openbare wegen van Princenhage van 1878 staat bij het (nu niet meer bestaande) noord-zuid lopende gedeelte van de Bagvensestraat met potlood geschreven: bij de armenhuisjes aan de Magerstraat’.
De naam Magerstraat komt nog voor in het register van bedeelden van de Vincentius vereniging van Princenhage van 1904-1907, dus aan het begin van de twintigste eeuw was de naam nog in gebruik.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven