Jachthuisdreef (Liesbos)

Gebieden
1619 tot heden
1139 1139

Het Jachthuis in het Liesbos met op de voorgrond het Engelse Park, 1910. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

De Jachthuisdreef (de voormalige Huisdreef) is de ongeveer noord zuid lopende dreef in het Liesbos, die loopt van de Leursebaan naar de Oude Liesboslaan, ten oosten van en evenwijdig aan de Asdreef en ten westen van en evenwijdig aan de Schoneboomsdreef.

Huisdreef

Deze dreef komt reeds voor op de plattegrond van het Liesbos van 1619. De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van de Huisdreef in 1744, 1782 en 1819. Op alle plattegronden van het Liesbos uit de negentiende en twintigste eeuw staat de naam Huisdreef aangegeven. In 1750 werd de dreef beplant met 410 eikenbomen. De dreef is genoemd naar wat in 1619 nog het huis van de boswachter was. Ook in het Mastbos en in het Ulvenhoutsebos liggen Huisdreven, allebei genoemd naar het boswachtershuis van die bossen.

Jachthuis

Van 1840 tot 1881 waren de bossen rond Breda eigendom van prins Frederik. In 1843 liet hij het Plantagemeestershuis (de woning van de boswachter dus) herbouwen als lusthuis of jachthuis. Dit is dus het huidige Jachthuis. Rond het huis ligt vanouds een gracht. De latere boswachterswoning, tegenwoordig café de Boswachter, dateert ook uit deze tijd.

Engelse Park van Zocher?

Tegenover het Jachthuis liet prins Frederik in 1845-1846 het zogenaamde Engelse Park aanleggen met slingervijver en slingerpaadjes. De landschapsarchitect en tuinhistoricus Eric Blok, de tuin- en landschapsarchitect Wilja Kuiper en de landschapsarchitect Kees van Dam wijdden er in 2010 een studie aan. Volgens hen is het onduidelijk wie het Engelse Park ontworpen heeft. Mogelijk dat J.D. Zocher jr. bij de veranderingen in het Liesbos betrokken is geweest, zeggen zij. Zocher jr. werkte in navolging van zijn vader vanaf 1817 voor het Koninklijk Huis.

Verwarring

Binnen de gemeente Breda bestonden drie Huisdreven, in het Ulvenhoutsebos, het Mastbos en het Liesbos. Verschillende malen reed een ambulance verkeerd omdat de Huisdreef in het verkeerde bos werd opgegeven. De gemeente besloot daarom in 2012 de Huisdreef in het Liesbos de nieuwe naam Jachthuisdreef te geven.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Lily Luns d'Arnaud Gerkens, Drie landgoederen in Princenhage; het Jachthuis, Villa Vrede Burg en de Vloeiweide (deel een), in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2012, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, 'Prins Frederik en het Liesbos, 1840-1881' , in Engelbrecht van Nassau, jaargang 1995, nummer 2.
Gerard Otten, De Wilhelminabomen, De bomen, geplant in Breda ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 , in Engelbrecht van Nassau, jaargang 1998, nummer 1.
SB4, Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, Herstelplan voor Engels Werk, omgeving Jachthuis in het Liesbos te Breda (Wageningen, 2010).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven